Aktivitet

18.04.2017

Netværksmøde i Danish Mining Technology Group - april 2017

09:30 - 10:00 Ankomst (morgenkaffe og rundstykker)

10:00 - 10:10 Velkommen og dagens program v/ Ulrik Dahl

10:10 - 10:30 Bordet rundt - præsentation af alle deltagere
Hvad er vores største udfordring i mineindustrien lige nu?

10:30 - 11:00 Eksportmarkedsføring via LinkedIn v/ Head of Marketing and Communications Tanja Hai, Eksportforeningen
Få ny viden og konkrete værktøjer til at optimere din virksomheds profil og kommunikation på LinkedIn.

11:00 - 11:30 Medlemspræsentation v/ CEO Lars Hammer fra Dezide ApS
Lars giver en præsentation af Dezide og kommer bla. ind på, hvordan de bruger de sociale medier herunder bla. LinkedIn og blogs.

11:30 - 12:00 Networking el. indlæg
TBC

12:00 - 12:45 Frokost

12:45 - 13:30 Rundvisning hos C.C. Jensen A/S
Vi skal bl.a. se noget af det udstyr, der anvendes i mineindustrien.

13:30 - 14:00 IQ Oil Filtration - sådan servicerer vi mineindustrien i Sydafrika v/ Managing Director, Adrian Lane (via Skype)
Hvad sker der indenfor mine industrien i Sydafrika. Hvad kræver det at blive taget i betragtning som leverandør til industrien og er der specielle forhold, når det gælder Skandinaviske leverandører.

14:00 - 14:15 Kaffepause

14:15 - 15:00 Den varme stol: Mulighed for at komme med en udfordring som andre kan komme med input til

15:00 - 15:30 EKJ Rådgivende Ingeniører - TBC
EKJ Ingeniørerne vil fortælle om enten det nye tunnel projekt i Nuuk eller alternativt Metrocityringen i København - bekræftes snarest muligt.

15:30 - 15:45 Nyt fra Danish Mining Technology Group/Eksportforeningen

15:45 - 16:00 Næste møde og tak for i dag v/ Ulrik

(Forbehold for ændringer)

Fakta

Pris

PRISER ekskl. 25% moms:

795 kr. for medlemmer af Danish Mining Technology Group (DMTG)
1.590 kr. for ikke-medlemmer af DMTG


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

 

Generelle forretningsbetingelser for Eksportforeningen - dansk

General terms of business for the Danish Export Association - english

Sted

C.C. Jensen A/S, Løvholmen 13, 5700 Svendborg

Tidspunkt

09:30 - 16:00

Ledige pladser

Der er 5 ledige pladser

Tilmelding