Aktivitet

08.01.2019-08.01.2019

Akvakulturkonference & workshop om fælles vision – 8. januar 2019

Konference & workshop om fælles vision om øget eksport af danske akvakulturteknologier, -udstyr og -løsninger

Tirsdag d. 8. januar 2019

Afholdes hos:
Eksportens Hus
Eksportforeningen, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg 

Formål:
At forbedre og kvalitetstjekke oplæg til en fælles vision for virksomheder, brancheorganisationer, forskere og myndigheder i Danmark, der leverer bidrag til udvikling og eksport af teknologier og løsninger inden for akvakultur.

Deltagelse er relevant for:
Teknologivirksomheder, udstyrsvirksomheder, kundevirksomheder, brancheorganisationer, vidensinstitutioner og myndigheder.


Program for d. 8. januar 2019:

09.30-10.00: Ankomst og kaffe

10.00-10.10: Velkomst v/ Paw Petersen, AquaCircle/Oxyguard Int. +
Præsentation af rundsendte forslag til vision v/ Anne Marie Zinck, Miljø- & Fødevareministeriet

10.10-10.40: Præsentation af ”Baseline for eksport af akvakultur teknologier og –løsninger” v/ Andreas Tyge Møller, DAMVAD Analytics
Kortlægning af hvad, hvor meget og hvortil Danmark p.t. eksporterer af akvakultur løsninger og teknologier

10.40-11.20: Akvakultur i Mellemøsten v/ Kristine Albrectsen, Albrechtsen Consulting
Kristine vil fortælle om udviklingen af akvakultur industrien i Mellemøsten, med specielt afsæt i de Forenede Arabiske Emirater (UAE). Kristine har mere end seks års erfaring med akvakultur i regionen. Hun vil beskrive markedet generelt, kundernes tilgang og udfordringer, samt hvilke muligheder og udfordringer det giver for danske konsulent-, teknologi- og udstyrsvirksomheder. 

11.20-12.40: Workshops med temaer
Diskussion af visionen bl.a. med fokus på, om deltagerne kan se sig selv som en del af visionen (grupper efter visionens temaer, hvor man arbejder 20 minutter i én gruppe og så gå videre til den næste gruppe – alle får drøftet de 4 temaer):

  • Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling, innovation og implementering i virksomheder
  • Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative akvakulturløsninger
  • Samarbejde om dansk eksport af akvakulturteknologier og –løsninger
  • Kommunikere om alt det, vi er gode til

12.40-13.20: Frokost/sandwich

13.20-13.50: Opsamling på workshops
Fælles opsamling, samt diskussion – deltagerne kommer med bud på, hvordan deltagerne selv kan levere bidrag til at gennemføre visionen (grupper efter visionens temaer). Bidragene kan evt. efterfølgende indgå i visionens handlingsplan.

13.50-14.30: Networking mellem deltagerne v/ Martin Winkel, Danish Fish Tech Group

14.30-15.10: Det norske akvakulturmarked: Præsentation af hovedpunkter i rapporten ”The Norwegian aquaculture analysis” med fokus på landbaseret og havbaseret opdræt samt mulige markedsmuligheder på det norske marked v/ Jan Erik Åsland, EY Norge
Den årlige udgivelse ”The Norwegian aquaculture analysis” fra EY Norge udgives 10. januar 2019. Jan Erik vil præsentere hovedpunkterne i rapporten og vil i tillæg beskrive tendenser på det norske akvakulturmarked der evt. kan lede til markedsmuligheder for danske teknologi- og udstyrsvirksomheder i Norge.

15.10-15.30: Opsamling og afrunding

Print-venligt program finder du her


Tilmelding:

Tilmelding er nødvendigt, og skal ske via tilmeld knappen nedenfor. Deadline for tilmelding er fredag d. 21. december 2018.

Deltagelse er gratis, men der bliver opkrævet et no-show gebyr på DKK 500 + moms såfremt du ikke dukker op dagen. Der er et begrænset antal pladser til konferencen.

Venlig hilsen

AquaCircle, Danish Fish Tech Group (Eksportforeningen), Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi, DTU Aqua,
Landbrug & Fødevarer, Udenrigsministeriet og
Miljø- & Fødevareministeriet


Ved spørgsmål kontakt gerne:
Lise Marie Hornsved, Danish Fish Tech Group, lisemarie.hornsved@dk-export.dk, +45 60 20 85 68. 

Martin Winkel, Danish Fish Tech Group, martin.winkel@dk-export.dk, +45 60 20 85 57.

Tilmeld

Fakta

Pris

Deltagelse i arrangementet er gratis 

No-show fee DKK 500 pr. person ekskl. moms

Sted

Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Ledige pladser

Der er 14 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.