Back to list

Activity

Fremstød
21.10.2018-24.10.2018

Delegation trip to Ireland - Bioenergy


I forbindelse med vedtagelsen af den længe ventede støtteordning for bioenergi-sektoren i Irland, har I nu mulighed for at møde vigtige aktører på markedet.

Hører din virksomhed også til den gruppe, som har et stort know-how inden for levering af projekter og komponenter, eller service og retrofit til bioenergi branchen? Så vil denne tur være noget for dig.

Det er vigtigt netop nu at komme ud på det irske marked, da støtteordningen for bioenergi segmentet er vedtaget og forventes implementeret i 2018. Sidste nye rygter vil vide at støtteordningen vil blive implementeret i slutningen af 2018. Således vil investeringslysten i markedet formentlig stige.

Eksportforeningen arrangerer således sammen med Den Danske Ambassade i Dublin denne tur, hvor I vil komme i kontakt med relevante spillere på markedet ved hjælp af møder med statslige og private institutioner samt sitevisits. Endvidere sluttes turen af med et besøg på Energy Now Expo - en konference omhandlende bioenergi. Her vil ligeledes arrangeres møder med lokale aktører. 

Programmet er tentativt og kan ændres under hensynstagen til deltagende virksomheder:

Mandag d. 22/10:

Morgen:
Velkomstbriefing ved Ambassaden

Formiddag:
Møde med det irske energiministerium (DCCAE) og den irske energistyrelse (SEAI). Efter dette møde har I fået indblik i politikker og rammebetingelser på bioenergiområdet i Irland, herunder udrulning af ny støtteordning SSRH).

Frokost:
Netværksfrokost med Irbea (brancheorganisationen for bioenergi-industrien i Irland), samt relevante medlemmer fra foreningen, hvoraf flere bygger bioenergi-værker.

Eftermiddag:
Præsentation af de deltagende virksomheder og info om projekter og partnerstrukturer på bioenergiområdet. Efter dette møde har de deltagende virksomheder præsenteret deres løsninger og erfaringer overfor relevante investorer - bl.a. Bord na Mona, som er en af de største aktører inden for biomasse i Irland.*

Aften:
Netværksbuffet/reception

Overnatning i Dublin.

Tirsdag d. 23/10:


Morgen:
Fælles bustransport til site-visit

Formiddag:
Site visit i Dublin og omegn 
(hvilket værk afhænger af deltagere på turen).

Eftermiddag:
Møder med medlemmer fra Irbea og Coillte**. Hovedsageligt agenter, som sælger teknologi til bioenergi industrien. Mulighed for at finde frem til fremtidige samarbejdspartnere eller kunder.

Aften:
Bustransport mod Kilkenny og mulighed for opsætning af stande for de virksomheder der udstiller på Energy Now Expo.

Overnatning i Kilkenny.

Onsdag d. 24/10:

Formiddag:
Besøg på Energy Now Expo
Deltagelse i seminarprogram
Match-making møder med mulige partner virksomheder/investorer

Eftermiddag:
Møde med repræsentanter fra det lokale energiagentur Cork City Energy Agency samt andre lokale aktører og projektudbydere - evt. site-visit.

Aften:
Afslutning og opsamling på delegationsbesøg.
Afrejse fra Cork.

Bemærk: Ønsker I at udstille på Energy Now Expo skal I selv sørge for tilmelding og deltagelse. Standplads indgår IKKE i delegationsturens pris.

* Commercial semi-state Bord na Móna. Bord na Móna is already no. 1 consumer and supplier of biomass for heat and power in Ireland and continues to invest heavily in developing long term domestic biomass supply.

** Coillte deliver sustainable renewable energy solutions by providing long term secure biomass supply contracts through regional supply hub network.

Se mere om konferencen her.

16% af Irlands endelige energiforbrug i 2020 skal være dækket af vedvarende energi. En fortløbende operationel støtte (betalt i en periode op til 15 år) er vedtaget – baseret på vedvarende varmesystemer – det være sig ny-installationer el. ombygning af nuværende installationer, som bruger fossile brændstoffer og som vil ændre til følgende teknologier: biomassebaserede varmesystemer og biogas.

Max. Tariffer som udbetales over 15 år vil være: 5,66 cents pr. kwh for energi produceret på biomasse fyrede værker. 2,95 cents pr. kwh energi produceret fra biogas anlæg. Støtteordningen er vedtaget og forventes gennemført midt 2018.

Se mere om støtteordningen her og Irlands energipolitik her. 

Tilmeld dig her

Facts

Price

DKK 14.600,00 pr. virksomhed

Prisen inkluderer:

Fælles markedsføringsmateriale

Møder & sitevisits

Transport under turen

Netværksmiddag med relevante aktører.

Prisen inkluderer IKKE:

Flyrejse til og fra Irland

Hotel

Forplejning, som ikke er en del af netværksmiddag eller frokostmøder.

Deadline for tilmelding: 14.09.2018.

Praktiske informationer:

Flyforbindelser til Dublin.
Daglige direkte afgange fra København med SAS, Norweigean og Ryan Air.

Daglige afgange fra Billund via Amsterdam, Paris, London eller Frankfurt

Fllyforbindelser fra Cork:
Daglige forbindelser til København og Billund via Paris, Manchester, London og Amsterdam.

Location

Dublin, Kilkenny

Participating companies

There are 4 participating companies.
Participating companies