Back to list

Activity

Fremstød
21.10.2018-24.10.2018

Delegation trip to Ireland - Bioenergy


I forbindelse med vedtagelsen af den længe ventede støtteordning for bioenergi-sektoren i Irland, har I nu mulighed for at møde vigtige aktører på markedet.

Hører din virksomhed også til den gruppe, som har et stort know-how inden for levering af projekter og komponenter, eller service og retrofit til bioenergi branchen? Så vil denne tur være noget for dig.

Det er vigtigt netop nu at komme ud på det irske marked, da støtteordningen for bioenergi segmentet er vedtaget og forventes implementeret i 2018. Således vil investeringslysten i markedet formentlig stige.

Eksportforeningen arrangerer således sammen med Den Danske Ambassade i Dublin denne tur, hvor I vil komme i kontakt med relevante spillere på markedet ved hjælp af møder med statslige og private institutioner samt sitevisits. Endvidere sluttes turen af med et besøg på Energy Now Expo - en konference omhandlende bioenergi. Her vil ligeledes arrangeres møder med lokale aktører. 

Programmet er tentativt:

Få indsigt i politikker og rammebetingelser på bioenergiområdet - herunder udrulning af den nye støtteordning - på mødet med det irske energiministerium (DCCAE) og energistyrelse (SEAI).

Hør om kommende projekter og mulige partnerstrukturer på bioenergi området i workshop med repræsentanter fra semistatslige organisationer inden for energi- og varmeforsyningen. Under denne workshop vil der også være tid til at præsentere deltagernes erfaringer og løsninger.

Find ud af hvad der foregår på markedet inden for bioenergi under frokostmødet med Irbea - branche organisationen for bioenergi-industrien i Irland.

Site-visits i Dublin og omegn samt i Cork og omegn.

Deltag i seminar på Energy Now Expo. Her vil der også være mulighed for møder med mulige partnervirksomheder/investorer.

Bemærk: Ønsker I at udstille på Energy Now Expo skal I selv sørge for tilmelding og deltagelse. Standplads indgår IKKE i delegationsturens pris.

Se mere om konferencen her.

16% af Irlands endelige energiforbrug i 2020 skal være dækket af vedvarende energi. En fortløbende operationel støtte (betalt i en periode op til 15 år) er vedtaget – baseret på vedvarende varmesystemer – det være sig ny-installationer el. ombygning af nuværende installationer, som bruger fossile brændstoffer og som vil ændre til følgende teknologier: biomassebaserede varmesystemer og biogas.

Max. Tariffer som udbetales over 15 år vil være: 5,66 cents pr. kwh for energi produceret på biomasse fyrede værker. 2,95 cents pr. kwh energi produceret fra biogas anlæg. Støtteordningen er vedtaget og forventes gennemført midt 2018.

Se mere om støtteordningen her og Irlands energipolitik her. 

Facts

Price

DKK 14.600,00 pr. virksomhed

Prisen inkluderer:

Fælles markedsføringsmateriale

Møder & sitevisits

Transport under turen

Netværksmiddag med relevante aktører.

Prisen inkluderer IKKE:

Flyrejse til og fra Irland

Hotel

Forplejning, som ikke er en del af netværksmiddag eller frokostmøder.

Deadline for tilmelding: 31/8 2018.

Praktiske informationer:

Flyforbindelser til Dublin.
Daglige direkte afgange fra København med SAS, Norweigean og Ryan Air.

Daglige afgange fra Billund via Amsterdam, Paris, London eller Frankfurt

Fllyforbindelser fra Cork:
Daglige forbindelser til København og Billund via Paris, Manchester, London og Amsterdam.

Location

Dublin, Kilkenny

Sign up