Back to list

Activity

Fremstød
29.01.2019-01.02.2019

Delegationstur til Norge - fokus på akvakultur- og forarbejdningsindustri

Norges akvakulturindustri har stærkt fokus på at ruste sig endnu bedre til fremtidens udvikling

Norge har altid været en stor international spiller indenfor akvakulturindustrien takket være landets lange kyststrækning og mange fjorde, som byder på nogle af de rigeste fiskeområder i verden. Således står Norge for 58% af akvakulturproduktionen i Europa (inklusiv Tyrkiet).

I dag er Norge verdens førende producent af Atlantisk laks med et samlet norsk bidrag, som svarer til lidt over 50 % af den globale produktion. 2017 blev endnu et rekordår for Norge med en rekordhøj omsætning inden for industrien. Industrien har oplevet ekstraordinære vækstrater over de seneste ti år, hvor særligt akvakulturindustriens fremgang har været eksponentiel med en omsætningsvækst på ca. 364% siden 2007. Udviklingen forventes at fortsætte og ifølge tal fra Ernst & Young forventes markedet for akvakultur/fiskeopdræt at vækste med 5% årligt frem mod 2020.

Investeringer i den norske akvakulturindustri

Den stærke akvakulturindustri i Norge, står godt rustet til fremtidens udvikling og til at få andel i den øgede efterspørgsel efter fisk på verdensmarkedet. Inden for akvakulturindustrien i Norge har man en stærk forventning om at fremherskende ”key megatrends” i verden fortsat kommer til at have en udpræget positiv effekt på efterspørgslen mange år ind i fremtiden og Norge ønsker til stadighed at kunne sikre sin andel i den øgede efterspørgsel på verdensmarkedet. Dette kræver imidlertid investeringer.

Det er den norske regerings klare ambition for fremtiden, at akvakulturindustrien bibeholder en position som verdens førende fiske- og skaldyrsnation med et specifikt mål om en årlig bæredygtig produktion på 5 millioner tons i 2050. For at imødekomme en voksende efterspørgsel og mål om øget eksportomsætning samt bæredygtig produktion investerer flere akvalultur-/fiskeopdrætsselskaber i Norge lige nu. Selskabet Nordlaks har bl.a indgået en aftale om konstruktionen af to planlagte havbaserede anlæg. Selskabets estimerede investeringer forventes at være i omegnen af 1 mia. NOK og at stå klar til brug i foråret 2020.

En række selskaber og investorer satser desuden lige nu stort på at forsøge at udvikle landbaseret akvakultur i Norge, hvilket der ikke har været tradition for i Norge.

Den investeringsbølge og udvikling, der kendetegner den norske akvakultur-/opdrætsindustrien kan netop nu betyde nye afsætningsmuligheder for danske virksomheder, der kan byde ind med innovative produkter og løsninger til akvakulturindustrien både landbaseret og havbaseret.

Deltag på delegationstur målrettet norsk akvakultur- og forarbejdningsindustri 

I samarbejde med den danske ambassade i Norge arrangerer Danish Fish Tech Group en delegationstur til Norge. Destinationen for delegationsturen er Ålesund, som er valgt grundet byens position som én af de stærke hubs i Norge inden for norsk industri relateret til fisk.

Delegationsturen byder på tre intensive dage med kommercielt fokus. Programmet byder på virksomhedsbesøg samt relevante B2B-møder, og fokus er på at du møder norske aktører og beslutningstagere fra norske opdrætsselskaber med besøg på f.eks. opdrætsanlæg, forarbejdningsfaciliteter/slagteri og lign.

Programmet bliver fastlagt ud fra sammensætningen af tilmeldte virksomheder. Som deltager vil du have mulighed for at komme med input og ønsker ift. virksomheder og aktører, du ønsker at møde.

Programmet er tentativt og kan ændres med hensynstagen til tilmeldte danske virksomheder:

Tirsdag d. 29. januar:

Aften:

 • Kick-off arrangement
 • Velkomstmiddag for delegationen

Onsdag d. 30. januar:

Formiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Eftermiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Aften til fri disposition

Torsdag d. 31. januar:

Formiddag og eftermiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Aften:

 • Fælles netværksaktivitet 

Fredag d. 1. februar:

Formiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Herefter slutter delegationsturen.

Se pris for deltagelse på delegationsturen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig.

Ved tilmelding skal du udfylde denne formular, hvor du kan komme med ønsker til hvilke norske aktører du gerne vil møde. Bemærk at dine ønsker ikke kun kan omhandle aktører fra Ålesund og omegn, da vi vil invitere aktører fra hele Norge til B2B-seminaret.

Deadline for tilmelding er tirsdag d. 11. december.

 

Kontaktpersoner:

Danish Fish Tech Group

Se kontaktdetaljer til højre

 

Den danske ambassade i Norge

Axel Christian Klafstad

Eksportrådgiver

Email: axekla@um.dk

Tlf. nr.: +47 92 808 510

 

TILMELDING

 

Facts

Price

DKK 14,900 + moms pr. virksomhed, og forudsætter at din virksomhed er tilskudsberettiget

 

Prisen inkluderer:

 • Deltagelse i ét fagspor på delegationsturen (max. 2 personer pr. virksomhed)
 • Fælles markedsføringsmateriale
 • Transport under delegationsturen
 • Frokost alle dage
 • Velkomstmiddag d. 29. januar

 

Prisen inkluderer IKKE:

 • Flyrejse til og fra Norge
 • Hotelophold
 • Forplejning, som ikke er en del af velkomstmiddag og frokost

 

BEMÆRK VENLIGST! Din virksomhed tilmeldes ét fagspor, som I følger hele ugen. Såfremt din virksomhed ønsker at tilmeldes begge fagspor (fiskeri og akvakultur/fiskeopdræt), bedes I kontakte Martin Winkel.  

 

 

 

Location

Ålesund, Norge

Participating companies

There are 12 participating companies.
Participating companies

This activity has been held.