Back to list

Activity

Fremstød
29.01.2019-01.02.2019

Delegationstur til Norge - fokus på fiskeri- og forarbejdningsindustri

Norges fiskeriindustri har fokus på at ruste sig til fremtiden med investeringer og tiltag 

Norge har altid været en stærk fiskerination pga. landets lange kyststrækning og mange fjorde, som byder på nogle af de rigeste fiskeområder i verden. 2017 blev endnu et rekordår for Norges fiskeindustri med en rekordhøj omsætning for fiskeindustrien generelt.

Norges regering har implementeret en langsigtet plan for research inden for marinesektoren og herunder fiskeriet for at sikre, at der bl.a bliver forsket samt investeret i bæredygtige løsninger og modernisering af den traditionelle fiskerisektor. Regeringen støtter planen for sektoren med NOK 2 mia. om året.

Fra politisk hold er der generelt fokus på at fiskeindustrien kan udgøre den førende norske industri i fremtiden. Industrien har forudsætningerne for at være den stærkeste industri, men samtidig understreges det også fra politisk hold, at fortsat vækst kræver en bæredygtig satsning i industrien.

Muligheder for danske leverandører

Den norske kystfiskeflåde tæller tæt ved 3.200 fartøjer registreret i det norske Fartøjsregister og gennemsnitsalderen er 30 år svarende til 60% af flåden (her medregnes ikke fartøjer over 50 år). Man har derfor stærk fokus på modernisering af fiskerflåden herunder elektrisk omstilling og øvrige energifremmende tiltag med henblik på omkostningsreducering samt mere bæredygtigt fiskeri. En rapport udarbejdet af bl.a miljøorganisationen Bellona, Elektroforeningen og Siemens i Norge anbefaler en udskiftning af fiskefartøjer med mere end 20 år på bagen samt renovering og overgang til mere miljørigtige fremdriftssystemer for nyere fartøjer. Der er således stærk fokus på at prioritere energifremmende tiltag fra forskellig side i Norge, men der er stadig en række praktiske udfordringer ift. opbakning fra aktørerne i fiskeriet samt behov for store investeringer.

Norges fokus på at udvikle fiskerisektoren og sikre fremtiden som en bæredygtig og konkurrencedygtig industri forventes som udgangspunkt at kunne byde på en række nye muligheder for danske leverandører af udstyr og løsninger til sektoren, der netop er stærke indenfor miljørigtige, effektive og langtidsholdbare udstyr og løsninger.

Det norske marked repræsenterer således et attraktivt marked og åbenlyse markedsmuligheder for danske leverandører til hele supply-chain i fiskeindustrien, dels pga. sin geografiske placering som nærmarked og dels sin status som en af de ledende fiskerinationer i verden med et stort markedspotentiale for bl.a. netop udstyr og løsninger til konventionelt fiskeri men også til fisk-og skaldyrsforarbejdningsindustrien.

Deltag på delegationstur målrettet den norske fiskeri- og forarbejdningsindustri

I samarbejde med den danske ambassade i Norge arrangerer Danish Fish Tech Group en delegationstur til Norge. Destinationen for delegationsturen er Ålesund, som er valgt grundet byens position som én af de stærke hubs i Norge inden for norsk fiskeri.

Delegationsturen byder på tre intensive dage med kommercielt fokus. Programmet byder på virksomhedsbesøg samt relevante B2B-møder, og fokus er på at du møder norske aktører og beslutningstagere fra skibsværft, designbureau, rederi, forarbejdning og lign.

Programmet bliver fastlagt ud fra sammensætningen af tilmeldte virksomheder. Som deltager vil du have mulighed for at komme med input og ønsker ift. virksomheder og aktører, du ønsker at møde.

Programmet er tentativt og kan ændres med hensyntagen til tilmeldte danske virksomheder:

Tirsdag d. 29. januar:

Aften:

 • Kick-off arrangement
 • Velkomstmiddag for delegationen

Onsdag d. 30. januar:

Formiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Eftermiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Aften til fri disposition

Torsdag d. 31. januar:

Formiddag og eftermiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Aften:

 • Fælles netværksaktivitet 

Fredag d. 1. februar:

Formiddag:

 • Virksomhedsbesøg hos norske aktører i Ålesund og omegn

Herefter slutter delegationsturen.

Se pris for deltagelse på delegationsturen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig.

 

Ved tilmelding skal du udfylde denne formular, hvor du kan komme med ønsker til hvilke norske aktører du gerne vil møde. Bemærk at dine ønsker ikke kun kan omhandle aktører fra Ålesund og omegn, da vi vil invitere aktører fra hele Norge til B2B-seminaret.

Deadline for tilmelding er tirsdag d. 11. december.

 

Kontaktpersoner:

Danish Fish Tech Group

Se kontaktdetaljer til højre

 

Den danske ambassade i Norge

Axel Christian Klafstad

Eksportrådgiver

Email: axekla@um.dk

Tlf. nr.: +47 92 808 510

 

 

TILMELDING

Facts

Price

DKK 14,900 + moms pr. virksomhed, og forudsætter at din virksomhed er tilskudsberettiget

 

Prisen inkluderer:

 • Deltagelse i ét fagspor på delegationsturen (max. 2 personer pr. virksomhed)
 • Fælles markedsføringsmateriale
 • Transport under delegationsturen
 • Frokost alle dage
 • Velkomstmiddag d. 29. januar

 

Prisen inkluderer IKKE:

 • Flyrejse til og fra Norge
 • Hotelophold
 • Forplejning, som ikke er en del af velkomstmiddag og frokost

 

BEMÆRK VENLIGST! Din virksomhed tilmeldes ét fagspor, som I følger hele ugen. Såfremt din virksomhed ønsker at tilmeldes begge fagspor (fiskeri og akvakultur/fiskeopdræt), bedes I kontakte Martin Winkel.  

 

Location

Ålesund, Norge

Participating companies

There are 4 participating companies.
Participating companies

This activity has been held.