Elfac - Underleverandør til vindmøllebranchen

Elfac - Underleverandør til Vindmøllebranchen

Erhverv Silkeborg afholder inspirationsmøde for ledere, der arbejder inden for miljø-, vind- og energibranchen.

Mødet foregår på Elfac, som er en lokal virksomhed i Silkeborg, og som leverer komponenter til miljø- , energi-  og vindmøllebranchen.

Desuden vil Jan Hylleberg fra Vindmølleindustrien præsentere hovedpointerne fra deres leverandøranalyse.

Se mere om mødet her hvor også tilmelding finder sted.