Aktivitet

06.02.2019

Erfa-gruppe: Indkøb, sourcing og logistik 2019 #1


Vil du have sparring fra andre indkøb-, sourcing- og logistikansvarlige i B2B eksportvirksomheder? I denne erfa-gruppe får du et nyt netværk og hjælp til dine udfordringer.

I denne gruppe møder du indkøb- sourcing- og logistikkollegaer, som sidder i samme situation hos andre B2B-eksportvirksomheder.

Temaer for møderne

Temaerne for møderne i erfa-gruppen fastlægges ud fra deltagernes ønsker, og gruppen mødes 4 gange i 2019. Emnerne kan fx være sourcing af leverandører, business partnering, prisforhandling, kvalitetssikring eller sourcing i Asien.

På opstartsmødet i oktober 2018 udarbejdede deltagerne, via en workshop omkring deres ønsker og behov, et årshjul med emner. Det er disse emner i emnebanken, som møderne i 2019 vil tage udgangspunkt i, med mulighed for løbende indflydelse og justering.

Tema for møde #1

Optimering af interne processer: Analyse af kerneforretning og interne LEAN processer

Program

9.00-9.15 Ankomst og morgenmad

9.15-9.45 Bordet rundt: 5 minutter pr. deltager

9.45-10.00 Introduktion til dagens tema og program
v/Halldor Halldorsson

10.00-10.30 Inspirationsoplæg
v/ Jesper Wiell Bokkenheuser, Supply Chain Manager, Rose Holm A/S

Rose Holm har i løbet af de seneste 10-12 år gennemgået en større LEAN-procesoptimering af hele deres supply chain.
Jesper vil fortælle, hvordan de har styrket deres konkurrenceevne ved at foretage process-mapping af virksomhedens værdikæde ud fra principperne bag værdistrømsanalyse (VSM) og ved brug af interne flow charts - helt fra tilbud til fakturering. Jesper vil dele ud af sine erfaringer med, at identificeret uhensigtsmæssigheder i samtlige af virksomhedens funktioner, reduceret spildtid og ressourceforbrug i hele værdikæden.

10.30-10.45 Spørgsmål til Jesper

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Workshop i 2 steps – indkøbsstrategi og indkøbsfunktion

Vælg en case-virksomhed, som I vil arbejde med i gruppen. Starte med step 1 og diskuter et eller flere af følgende spørgsmål:

Step 1 – Se på virksomheden fra et helikopter-perspektiv med fokus på indkøbsstrategi:

 • Hvilke LEAN-processer arbejder I med i dag? 
 • Har virksomheden en indkøbsstrategi? 
  • Hvilken?
  • Hvilken relation har I til jeres leverandører?
  • Er det den rigtige leverandør?
 • Hvor kan I identificere LEAN-udviklingsmuligheder? (se gerne på hele virksomhedens værdikæde). 
 • Foretag 80-20 Pareto-analyse af virksomheden: 
  • Klassificer virksomhedens varer som hhv. A, B og C-produkter. 
  • Hvorledes kan der foretages lageroptimering?
 • Vurder betydning af projektindkøb.

Step 2 – Se isoleret på virksomhedens indkøbsfunktion:

Hvis tid, diskuter følgende:

 • Er det muligt at applicer ‘Just-In-Time’-principperne?
 • Hvor foretager I kontinuerlige forbedringer i virksomhedens indkøbsfunktion? (KANBAN og KAIZEN)

11.45-12.00 Pause

12.00-12.30 Opsamling på workshop (præsentationer)

12.30-12.50 Input til kommende møder

 • Møde 2: udvælgelse af leverandører og overvejelser om indkøbssamarbejde. 
 • Møde 3: Forhandling med nye og eksisterende leverandører (prisforhandling, leveringstider og kvalitetssikring). 
 • Møde 4: TBD. 

12.50-13.00 Kort evaluering af dagens møde

13.00-13.30 Frokost og tak for i dag

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

 

Tilmeld dig erfa-gruppen HER

Fakta

Pris

Deltagelse i erfa-gruppen forudsætter medlemskab af Danish Export Association. 

Derudover er årskontingentet for 2019 pr. virksomhed i erfa-gruppen som følger: 

 • 1 person – kr. 5.300.
 • 2 personer – kr. 7.500. 

Møder i 2019

 • Onsdag d. 6. februar 
 • Mandag d. 3. juni
 • Torsdag d. 22. august 
 • Onsdag d. 20 november 

Tidspunkt

09:00 - 13:30

Ledige pladser

Der er 19 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.