Aktivitet

23.01.2018

Erfa-gruppe Railway - Opstartsmøde


Leverer din virksomhed til Railway segmentet? Og ser du også stor værdi i networking og erfaringsudveksling? Så er denne gruppe noget for dig.

"En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling".

Denne gruppe sigter mod virksomheder, som leverer ind til railway segmentet i ind-  og udland, og som kan se en værdi i at udveksle erfaring og viden og evt. kontakter inden for salg og eksport.

På opstartsmødet vil vi aftale formatet for gruppens fremtidige arbejde, og lave en emnebank for de fremtidige møder.

Gruppen faciliteres af Eksportforeningen, men det er medlemmerne i gruppen, der bestemmer, hvor længe gruppen skal eksistere, og I får stor indflydelse på emner, indlægsholdere og format af møderne. Der påregnes 3-4 møder om året.

Opstartsmødet finder sted tirsdag d. 23/1 2018 i Eksportens Hus i Silkeborg. 

Program:

Kl. 09.30: Ankomst og registrering, kaffe.

Kl. 10.00 - 10.30: Velkommen, præsentation af tanker bag gruppen, kort om erfa-grupper generelt, arbejdsform, forventninger til deltagerne i gruppen.

Kl. 10.30 - 12.00: Bordet rundt -præsentation af

  • Virksomhed
  • Hvem er jeg (personlig præsentation)
  • Forventninger til deltagelse i gruppen.

Kl. 12.00 - 12.45: Frokost

Kl. 12.45 - 14.00: Vi får udarbejdet en emnebank for fremtidige møder - gerne med forslag til relevante og gode indlægshodlere.

14.00 - 14.15: Opsummering, næste møde, tak for i dag.

Fakta

Pris

Deltagelse i erfa-gruppen forudsætter medlemskab af Danish Export Association.

Pris pr. virksomhed i gruppen er DKK 5.000,00 excl. moms pr. år, og der kan max deltage 2 faste, navngivne personer fra hver virksomhed.

 

Tidspunkt

09.30 - 14.15

Ledige pladser

Der er 15 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.