Aktivitet

28.02.2019-28.02.2019

Fælles netværksmøde for Food Tech og Fish Tech - 28. februar 2019


Leverer du udstyr, fødevareteknologi, løsninger og services til forædling og forarbejdning af fisk og fødevarer? Vil du gerne øge dit eksportsalg - så er dette møde relevant for dig.

I Danish Fish Tech Group og Danish Food Tech Group vil du opleve et stærkt netværk af virksomheder, der leverer udstyr, løsninger, teknologi og rådgivning til forædling og forarbejdning af fisk og fødevarer. I de to netværk er fokus kommercielt, og medlemmerne deler viden og erfaringer, der bidrager til øget salg og gør vejen til nye markeder og kunder hurtigere.

I netværkene mødes man til temadage, seminarer, erfagrupper og fælles eksportfremstød. Næste netværksmøde er den 28. februar 2019:

Program

09:30 – 10:00 Ankomst og registrering – kaffe og rundstykker

10:00 – 10:15 Velkommen og dagens program
v/ Martin Winkel, Danish Fish Tech Group og Heidi Ravn, Danish Food Tech Group

10:15 – 11:00 Bordet rundt – hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden blandt de øvrige deltagere

11:00 – 11:30 Ammeraal Beltech Modular – salgsfokus og produktion
Ammeraal Beltech Modular er en af verdens førende producenter af plastmodulære bånd, og en stor del går til fødevareindustrien. Fra Danmark varetages salg til Norden samt stor global produktion.

Alex Ludvigsen, Business Unit Director Modular giver en præsentation af Ammeraal og deres globale salgs- og support-setup samt indblik i Business Unit Modular DK (tidlg. Uni-chains)

11:30 – 12:30 Rundvisning på Ammeraal Beltech Modulars faciliteter

12:30 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:15 Kort nyt fra Danish Food Tech Group/Danish Fish Tech Group og Eksportforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15 – 13:50 Præsentation af Royal Greenland og valg af leverandører til produktionsfaciliteter
v/ Sune Mejer, Corporate Project Manager, Royal Greenland Svenstrup. Sune vil give en introduktion til Royal Greenland, og hvad de har undervejs i virksomheden. Sune er ansvarlig for alle større investeringsprojekter på landbaseret anlæg, og vil fortælle om hvordan leverandører af maskiner og udstyr til produktionsfaciliteterne udvælges, hvilke krav de stiller til maskin- og udstyrsleverandører samt komme med gode råd til hvordan man kan komme i spil som leverandør til Royal Greenland

13:50 – 14:00 Kaffepause

14:00 – 14:15 Netværksaktivitet

14:15 – 14:45 Præsentation af Frontmatec – vækstambitioner og samarbejde
Frontmatec er resultatet af en større fusion i 2017 af 5 danske selskaber og en udenlandsk. Virksomheden sælger skræddersyede løsninger til fødevareindustrien, primært slagteriindustrien. Frontmatec har aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien og betjener både lokale aktører og store globale fødevareproducenter

Jesper Gade, Global Marketing Director giver en præsentation af Frontmatec herunder deres globale fokus og vækstpotentiale. Jesper fortæller også hvordan virksomheden samarbejder med underleverandører og partnere globalt.

14:45 – 15:15 Patenter: Risikohåndtering vedr. konkurrenters patenter
Hvad skal danske virksomheder være opmærksomme på ift. patenter som maskin- og udstyrsleverandører til fødevare- og fiskeforarbejdningsindustrien.

v/ Thomas Sundien, European Patent & Design Attorney, Zacco

15:15 – 15:45 Bevilling til effektiv fødevareproduktion i Danmark
En bevilling på 12 mio. kr. skal medvirke til at gøre den danske fødevareklynge klar til en global fremtid og sikre bæredygtig vækst. Et af fokusområderne er en effektiv og agil fødevareproduktion.

Bevillingen forvaltes bl.a. af Danish Food Cluster, og CEO Lone Ryg Olsen vil præsentere initiativet og de muligheder der ligger heri for underleverandører til fødevareforarbejdning og forædling

15:45 - 16:00 Opsamling og afslutning

 

 Vi tager forbehold for ændringer i programmet  

 

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i at deltage i netværksmødet

 

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Food Tech Group og/eller Danish Fish Tech Group 


1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af Danish Food Tech Group eller Danish Fish Tech Group 


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

 

Generelle forretningsbetingelser for Eksportforeningen - dansk

General terms of business for the Danish Export Association - english

Sted

Ammeraal Beltech Modular, Hjulmagervej 21, 7100 Vejle

Ledige pladser

Der er 1 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.