Aktivitet

PROGRAM

9.30: Registrering & Networking

10.00: Generalforsamling 2018 i Eksportforeningen (kun for medlemmer)

10.50: Pause

11.00: Eksportforeningens årskonference - Danske virksomheders rolle i en disrupted verden (OBS: der er separat tilmelding til generalforsamlingen og konferencen)


Generalforsamling – Dagsorden

Velkomst ved foreningens formand

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport ved revisor Tonny Knudsen, Deloitte

4. Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer for 2019

Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne stiger med ca. 1,9%, svarende til stigning i lønindeks for den private sektor.

Eksportforeningens kontingent hæves fra 7.800 kr til 7.900 kr (1,3%)

Netværkskontingent hæves fra 5.200 kr til 5.300 kr (1,9 %)

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

På valg er:

  • Hanne Christensen – villig til genvalg
  • Henrik Uhd Christensen – villig til genvalg

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Se Eksportforeningens årsrapport 2017 her

Fakta

Pris

Gratis. Der er kun adgang for medlemmer af Eksportforeningen.

Sted

Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K

Tidspunkt

9.45 - 10.50

Ledige pladser

Der er 65 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.