Aktivitet

21.01.2020

IA: Microsoft - 21. januar


Fokus på Industri 4.0, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things og Business Intelligence

På dagen vil vi arbejde i dybden med brugen af data og undersøge hvordan dette kan blive en praktisk ting i dagligdagen.

Data-anvendelse bliver bearbejder i et omfang, så det er aktuelt for de virksomheder, som deltager fra Industrialliancen.

Desuden får deltagerne mulighed for at få et kig ind i fremtiden, når dørene bliver åbnet til Microsoft Development Center, som for de fleste vil være utrolig spændende - men også en smule skræmmende.

09:45 - 10:00 Ankomst

10:00 - 10:15 Velkommen, dagens program og formål
v/ Ivan Laugesen, Eksportforeningen

10:15 - 10:45 Præsentation af deltagerne
Hvad er fokus for virksomheden
Hvad er virksomhedens ønsker
Hvad er formålet med deltagelsen

10:45 - 11:15 Forklaring af AI / ML / IoT
Hvordan bliver disse begreber gjort tilgængelige for medlemmerne af Industrialliancen?
v/ Ken Hyld, Microsoft
Uffe Aller, Inspari

11:15 - 12:15 Konkrete showcases / visualisering af løsninger
Der bliver vist eksempler på brugen af IoT hos danske virksomheder, fx inden for "predictive maintenance", "churn" eller "indeklima"
v/ Ken Hyld, Microsoft
Uffe Aller, Inspari

12:30 - 15:00 Workshop og frokost
Afklaring af den enkelte virksomheds "next step"
v/ Uffe Aller, Inspari
Heino Vigsø, Inspari

15:00 - 16:00 Opsamling og fastlæggelse af 1:1 workshop
Individuel afklaring af workshop med Inspari
v/ Uffe Aller, Inspari
Heino Vigsø. Inspari

16:00 - 16:15 Tak for i dag
Introduktion til næste arrangement i Industrialliancen.

Print-venligt program kan findes her.

Tilmelding sker ved kontant til følgende:
Ivan Laugesen, Head of Industrial Alliance
+45 2141 7513
ivan.laugesen@dk-export.dk

Fakta

Pris

795 kr. pr. person for medlemmer af Danish Export - Industrial Alliance.

1.000 kr. for 2 personer for medlemmer.

1.590 kr. pr. person for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 12.01.2020.

Ved afbud betales arrangementsprisen iht. de gældende forretningsbetingelser for Eksportforeningen.

Tidspunkt

09:45 - 16:15

Ledige pladser

Der er 16 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.