Aktivitet

23.01.2020-23.01.2020

Netværksmøde i Danish Export - Fish Tech - akvakultur - 23. januar 2020

Dagens program

Formiddag:

09:30 - 10:00 - Ankomst og registrering. Servering af kaffe og rundstykker
____

Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech. Dagens program præsenteres kort.
____

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.
____

Rabobank: et globalt udsyn på akvakulturindustrien. Forventninger til industrien i fremtiden herunder nøglemarkeder og “drivers” for industrien.
v/Beyhan de Jong, Senior Specialist Seafood - RaboResearch Food & Agribusiness, RaboBank, Holland

Beyhan de Jong vil dele ud af sine indsigter fra nøglemarkeder indenfor akvakulturindustrien globalt og de “drivers”, begrænsninger og muligheder, der kan påvirke fremtiden for industrien globalt. Beyhan vil dele nogle mulige scenarier for industrien, som Rabobank, har identificeret for akvakulturindustrien i de kommende år.  

Oplægget vil være på engelsk.
____

Japan som målmarked – et indblik i Proximar Seafoods nye landbaserede akvakulturanlæg undervejs
v/Lars Stigaard, CTO & Project Manager, Proximar Seafood 

Lars vil give et indblik i Proximar Seafoods projekt i Japan med opbygning af landbaseret anlæg til kommercielt opdræt af laks. Lars vil bl.a fortælle om tankerne bag valget af netop Japan til projektet, status på projektet og den teknologi og udstyr, der vælges til anlægget, herunder danske løsninger.

Endeligt vil vi få Lars’ bud på fremtiden for akvakulturindustrien i Japan og perspektiverne for Proximar Seafoods projekt i Japan.
____

Networking mellem deltagerne 
____


Eftermiddag:

12:15 - 13:00 - Frokost
____

Kort nyt fra Danish Export Association & FISH TECH netværket   
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech 
____

Vink Plast - deres tilgang til akvakulturindustrien som ny aktør, hvordan de tilgår markedet og bruger netværk til at skabe forretningsrelationer
v/Trine Piilgaard, Sales Consultant, Vink Plast
____

Kaffepause
____

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?                 
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet der rører sig ude i virksomhederne. Opnå mulig sparring og erfaringsdeling i grupperne 
____

Atlantic Sapphire – status på et referenceprojekt i industrien – landbaseret lakseopdræt i ”Blue House”, Homestead, Florida 
v/Ole Spicker, Operations Manager & Tanja Charlotte Krogh Sørensen, Laboratory and Production Biologist, Atlantic Sapphire DK

Ole og Tanja vil give en status på Atlantic Sapphires Miami anlæg, hvor er man i dag og hvad forventer Atlantic Sapphire af fremtiden for deres anlæg i USA? Derudover vil vi også få en overordnet intro til den proces Atlantic Sapphire har indledt med optimering af ”value-add” og optimal anvendelse af fisken fra ”Blue House” i Florida.
____

15:50 Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme.

Deadline for tilmelding er mandag d. 20. januar 2020

 SIGN UP

 

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Sted

Helnan Marselis Hotel Århus, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Ledige pladser

Der er 9 ledige pladser