Aktivitet

12.03.2020-12.03.2020

Netværksmøde i Danish Export - Fish Tech - fiskeri - 12. marts 2020

Dagens program

Formiddag:

09:30 - 10:00 - Ankomst og registrering. Servering af kaffe og rundstykker
____

Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech. Dagens program præsenteres kort.
____

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.
____

Den hollandske fiskeriflåde og -industri – en indsigt i flåden, status for fiskeriindustrien og forventninger til fremtiden 
v/Pim Visser, Executive Officer hos fiskeriorganisationen VisNed, Nederlandene

Pim Visser vil dele ud af sin erfaring og indsigt i den nederlandske fiskeriindustri og give et overblik over de spillere, der udgør fiskerflåden i Nederlandene. Pim vil komme ind på de udfordringer/muligheder han ser for flåden i de kommende år, herunder om flåden og fiskefartøjsejere forventer investeringer eller vil stå overfor særlige miljø- og lovmæssige krav, som flåden/industrien skal tilpasse sig.

Endeligt vil Pim komme med nogle hands-on råd til danske leverandører, som ønsker at introducere deres løsninger til relevante interessenter indenfor fiskeriindustrien i Nederlandene.

Oplægget vil være på engelsk 
____

Kølemadsen Refrigerations tilgang til udvalgte markeder og prioritering af eksportmarkeder og – projekter
v/Jens Lund Madsen, CEO, Kølemadsen Refrigeration

Jens Madsen vil dele ud af egne erfaringer ift tilgang til salg på eksportmarkeder og hvordan han i dag i sit eksportsalg arbejder mere målrettet hen imod en klar prioritering af eksportmarkeder og -projekter samt en decideret go-to-market strategi for en mere optimal brug af sine ressourcer i sit salgs- og eksportarbejde.
____

Networking mellem deltagerne
____

Eftermiddag:

12:00 - 12:45 - Frokost
____

Jobi værftet og ”Fremtidens modulære fiskefartøj” – tankerne bag konceptet og konceptet fremadrettet 
v/Jesper Faurholt, Administrerende Direktør, Jobi værftet.

Jesper og Jobi værftet har sammen med en række andre aktører stået bag projektet ”Fremtidens modulære fiskefartøj”. Jesper vil give en intro til Jobi værftet og deres projekter. Derpå vil vi få et indblik i tankerne omkring ”fremtidens modulære fiskefartøj”, herunder hvilket udstyr/løsninger, der er tænkt ind i konceptet. Derudover vil Jesper give hans input til hvilke krav, der kan blive stillet til udstyrs- og løsningsleverandører i forhold til fremtidens fiskefartøjer. Endeligt vil Jesper komme ind på hvordan konceptet ”fremtidens modulære fiskefartøj” også er tænkt som en eksportvare.
____

Gruppediskussion – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?                 
Diskussion i mindre grupper om udfordringer, markedsfokus eller andet der rører sig ude i virksomhederne. Opnå mulig sparring og erfaringsdeling i grupperne 
____

Kaffepause
____

Kina som marked – Johnson Controls fokus & -indsatser overfor den kinesiske fiskeriindustri 
v/Anders Mønsted, Sales Manager, Johnson Controls

Anders vil fortælle om de erfaringer, han har gjort sig indtil nu på det kinesiske marked indenfor fiskeri og vil fortælle om sin og Johnson Controls’ tilgang til markedet. Anders vil bl.a. inddrage perspektiver fra delegationstur i december 2019 med Fish Tech-netværket og den dialog, der har været med de kinesiske fiskeriaktører under besøget og efterfølgende. Det kinesiske marked og forretninger i Kina står stand-by pga. coronavirus, men Johnson Controls forventer at genoptage arbejdet på markedet, når situationen er stabiliseret. Anders vil afrunde med de muligheder, han forventer markedet kan byde på for Johnson Controls.
____

Lerøy Havfisk – tanker og krav til fremtidens fiskeri og fiskerflåde i et norsk perspektiv
v/Ronny Vågholm, Driftsdirektør i Lerøy Havfisk

Havfisk gruppen råder via datterselskaber over en fiskerflåde på i alt 10 fiskefartøjer. Ronny Vågholm vil give en introduktion til fiskerflåden i Havfisk gruppen og hvordan de forskellige fartøjer opererer. Ronny vil desuden fortælle om forventninger og krav til fremtidens fiskeri og hvilken betydning det kan have ift. fremtidens fiskefartøjer/flådedrift for Havfisk, herunder hvilke krav og forventninger, der vil være til udstyr, teknologi, løsninger og leverandører, der vælges til Havfisk gruppens fiskerfartøjer. Endeligt vil Ronny komme kort ind på tendenser og udvikling i den norske fiskerflåde overordnet samt hvordan danske leverandører til fiskeriet bedst kan komme i spil dels hos Havfisk gruppen og dels generelt ved modernisering og nybygninger af fiskefartøjer i Norge.

____

Kort nyt fra Danish Export Association & FISH TECH netværket
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech 
____

15:50 Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme.

Deadline for tilmelding er tirsdag d. 10. marts 2020

SIGN UP

 

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Sted

Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, Silkeborg

Ledige pladser

Der er 24 ledige pladser