Aktivitet

15.08.2019

Netværksmøde i Danish Export - FISH TECH - fiskeri - 15. august 2019

09:45 - 10:00 - Ankomst og registrering. Kaffe og rundstykker

10:00 - 10:10 - Velkomst og dagens program
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech. Dagens program præsenteres kort.

10:10 - 10:30 - Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 

Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden og input fra øvrige deltagere.

10:30 - 11:15 - MEST Shipyard – Den færøske fiskeriindustri og muligheder for danske udstyrs- & teknologileverandører
v/Richard Mortensen, Head of Sales & Marketing, MEST Shipyard, Færøerne

Richard vil give kort intro til MEST Shipyard og værftets fokusområder med vægt på fiskefartøjsprojekter og desuden give et indblik i den færøske fiskeriindustri, trends og forventninger til aktiviteter i de kommende år inden for industrien. Hvilke muligheder/udfordringer kan det byde på for danske leverandører af udstyr og teknologi til fiskeriindustrien på Færøerne. Endeligt vil Richard give sit input til hvordan danske leverandører kan komme i betragtning hos MEST.

11:15 - 11:45 - Kommercielle erfaringer fra den russiske fiskeriindustri – muligheder & udfordringer
v/Sergei Moskalev, konsulent og ejer, Murman FishProducts
Sergei vil dele ud af sine erfaringer fra den russiske fiskeriindustri med fokus på moderniseringsprojekt af fisketrawler med fiskefabriksforarbejdningsanlæg.

Sergei vil komme med sit bud på muligheder/udfordringer for danske udstyrs- og teknologileverandører til det russiske fiskerimarked og vil endeligt med sin særlige indsigt i russisk forretningskultur komme med input til hvordan tilgangen til det russiske marked bør være for danske udstyrsleverandør, der ønsker at komme i spil på projekter i den russiske fiskeriindustri. Sergei vil lægge op til spørgsmål og diskussion omkring det russiske marked.

11:45 - 12:00  - Nyt fra Danish Export – FISH TECH 
v/Martin Winkel, Head of Fish Tech

12:00 - 12:45 - Frokost

12:45 - 13:15- KNUD E. HANSEN – Skibsdesign til fiskeriet  
v/Rasmus Nygaard, Business Development, KNUD E. HANSEN

Rasmus vil fortælle om KNUD E. HANSENs seneste design indenfor fiskeskibe, herunder fabrikstrawlere, marine research skibe og live fish carriers. KNUD E. HANSEN har nogle bud på, hvilket udstyr og teknologi, der tænkes ind i designoplæggene, men vil lægge op til de danske leverandører til fiskefartøjer at byde ind med at se muligheder og udfordringer.

13:15-14:00 - Networking mellem deltagerne

14.00 -14.15 - Kaffepause  

14:15 - 15:00 - Markedserfaringer fra de asiatiske markeder 
v/ Kim Kjær, Global Segment Manager & Natasha Knudsen, Area Sales Manager - Cross National Accounts, C.C. Jensen

Kim og Natasha vil dele ud af deres erfaringer fra mange år på markederne i Asien, her vil de sætte fokus på hvordan C.C Jensens tilgang har været til fiskeriindustrien i regionen og i enkelte lande og give gode råd til hvordan man kan afsøge og finde de rigtige samarbejdspartnere på de asiatiske markeder. De vil herudover sætte fokus på muligheder og udfordringer for danske leverandører til regionen. Natasha vil krydre oplægget med indsigter omkring asiatisk kultur, som man skal være opmærksom på, når man arbejder på asiatiske markeder.

15:00 - 15:45 - Islandsk skibsdesign og nybygningsprojekter - fokus på turn-key projekter med fremtidssikret og state-of-the art teknologi
v/Haraldur Árnason, Managing Director, Knarr Maritime, Island

Haraldur vil lægge ud med at give en status af fiskeriindustrien i Island samt give sit bud på den fremtidige udvikling af industrien. Haraldur vil herefter sætte fokus på nybygningsprojekter, design og udvikling af nye fartøjer m.v. i Knarr regi. Hvordan ser de hos Knarr kravene fra det internationale marked til ny teknologi og hvor har danske leverandører særlige kompetencer, som kan komme i spil til fremtidige nybygningsprojekter hos Knarr.

15:45 - Afslutning og tak for i dag

 

Ændringer i programmet kan forekomme.

Deadline for tilmelding er torsdag d. 13. august 

 

Sign up

 

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Export - FISH TECH

1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af Danish Export - FISH TECH


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Sted

Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Ledige pladser

Der er 9 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.