Aktivitet

18.01.2018

Netværksmøde i Danish Fish Tech Group - akvakultur - 18. januar 2018


Kom til netværksmøde i Danish Fish Tech Group - dagens fokus vil være på akvakultur

Dagens Program 

09:30-10:00 - Ankomst og registrering - kaffe og morgenbrød

10:00-10:15 - Velkomst og dagens program 
v/ Martin Winkel, Head of Group, Danish Fish Tech Group
Dagens program præsenteres kort

10:15-10:45 - Bordet rundt - hvad sker der hos os lige nu?
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden blandt de øvrige deltagere.

10:45-11:35 Skotlands akvakulturindustri - en industri med en ambitiøs plan v/ Elaine Jamieson, Head of Food & Drink, Scotland Highlands & Islands Enterprise (HIE) & Stewart Graham, CEO, Gael Force (Oplæg vil være på engelsk).

Elaine Jamieson og Stewart Graham vil fra hvert deres perspektiv tage udgangspunkt i Skotlands ambitiøse ”2030 Strategy Plan”, som såvel Stewart Graham & HIE har været med til at udforme for akvakulturindustrien i Skotland. Bl.a vil vi få indblik i status for Skotlands akvakultur i dag og et bud på hvad det vil kræve at opnå de ambitiøse mål. 

11:35-12:00 Nyt fra Danish Fish Tech Group/Eksportforeningen v/ Martin Winkel, Danish Fish Tech Group

Velkommen til nye medlemmer
Flashback på aktiviteter i 2017 
Kommende aktiviter i 2018 

12:00-12:45 - Frokost

12:45-13:30 - Norges akvakulturindustri – hvad sker der og hvilke muligheder skaber udviklingen for danske virksomheder v/ Terje Engø, Akvakulturekspert og journalist

Den norske akvakulturindustri forventes at vokse kraftigt i de kommende år. Biologiske og teknologiske udfordringer skal mødes i udvikling af ny teknologi, virksomheders fokus skal i højere grad flytte fra hav til land, og nye flydende lukkede opdrætsanlæg skal udvikles.

Terje har arbejdet tæt med den norske og internationale akvakulturindustri i over 30 år. Han vil fortælle om igangværende projekter i Norge, udviklingen fremadrettet og konkret vise hvor danske udstyrsleverandører har et stort potentiale at byde ind med. Det gælder særligt teknologiområdet, hvor der er stort potentiale for danske leverandører. Det vil også gælde områder hvor danske leverandører er fraværende i Norge i dag, selvom danske virksomheder har erfaringer som den norske akvakulturindustri efterspørger.  

Hvordan etableres kontakt med potentielle norske kunder? Hvem er beslutningstagerne i den norske akvakulturindustri?

13:30-14:00 - Lykkegaard A/S -  Fokus på Norge; hvordan kan man som ny dansk aktør få adgang til den norske akvakulturindustri og bruge sine messe leads aktivt til formålet? v /Martin Krantz, Sales Manager, Lykkegaard

Martin vil give et indblik i hvordan Lykkegaard som ny dansk aktør inden for akvakultur er lykkedes med at få en ”fod inden for” på det norske akvakulturmarked. Martin vil desuden fortælle om hvordan Lykkegaard har grebet det an at bearbejde det væsentlige antal leads, de fik med hjem fra AquaNor 2017, som inspiration til hvordan leadsbearbejdning kan gribes an. 

14:00-15:00 - Networking mellem deltagerne

15:00-15:15 - Kaffepause

15:15-15:45 - Markedserfaringer fra akvakulturindustrien i Iran v/ Christian Andersen, Sales Manager, Andritz Feed & Biofuel

Med Christian ved roret har Andritz Feed & Biofuel været aktive på det iranske akvakulturmarked gennem flere år. Christian vil give et indblik i hvordan Andritz fik foden inden for på det iranske marked, hvorfor Andritz har valgt at fokusere på Iran. Samtidig vil Christian vurdere hvordan markedspotentialet er for andre danske leverandører på det iranske marked. Til sidst vil han komme ind på hvordan Andritz griber betalinger og pengeoverførsler fra Iran an.

15:45-16:00 - Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme.

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Fish Tech Group (DFITG)

1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af DFITG


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Deadline for tilmelding er 15. januar

 

Sted

Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg

Ledige pladser

Der er 6 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.