Aktivitet

25.01.2018

Netværksmøde i Danish Fish Tech Group - fiskeri - 25. januar 2018


Kom med til netværksmøde i Danish Fish Tech Group - dagens fokus vil være på fiskeri

Dagens Program 

09:30-10:00 - Ankomst og registrering - kaffe og morgenbrød

10:00-10:15 - Velkomst og dagens program v/Martin Winkel, Head of Group, Danish Fish Tech Group
Præsentation af dagens program 

10:15-10:45 - Bordet rundt - Hvad sker der hos os lige nu?
Præsentation af deltagerne på netværksmødet samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden blandt de øvrige deltagere.

10:45-11:20 - Johnson Controls. Hvordan gribes salget til fiskerisegmentet an? v/ Anders Mønsted, Sales Manager, Fiskerisegmentet

Anders vil fortælle om hvordan Johnson Controls har grebet salget til fiskerisegmentet an på forskellige geografiske markeder. Endeligt vil Anders give et indblik i virksomhedens markedsprioritering samt komme ind på muligheder og udfordringer virksomheden møder i afsætningen til fiskerisegmentet?

11:20-12:00 - Skipsteknisk (Norge) - Nybygningsmarkedet for fiskefartøjer - perspektivering fra et norsk skibsdesignbureau v/ Inge Bertil Straume, Salgschef fiskefartøjer (via Skype)

Inge Bertil vil give en introduktion til nybygningsmarkedet for fiskefartøjer i Norge og internationalt, hvor er de største markeder og projekter og hvordan er forventningerne til de kommende år? Deltagerne vil derudover få indsigt i proceduren omkring et nybygningsprojekt herunder udvælgelsen af underleverandører til ”makers list”.

12:00-12:45 - Frokost

12:45-13:45 - Rundvisning på Johnson Controls produktionsfaciliteter i Århus -Johnson Controls Marine og Sabroe Fabrikken

13:45-14:20 - Networking mellem deltagerne

14:20-14:55 - Ocean Prawns – markedsfokus på det canadiske marked og konsolidering indenfor den globale fiskeriindustri v/ Kristian Barslund Jensen, CEO

Kristian vil dele ud af sine mange års erfaringer med fiskeri i Canada og komme med sit bud på status i fiskerisektoren i Canada. Desuden vil Kristian komme omkring den globale fiskeindustri og give sit bud på om konsolidering bliver fremherskende, hvor større virksomheder vil kontrollere hele værdikæden? I givet fald kunne det så give god mening at danske underleverandører til fiskeindustrien blev bedre til at arbejde mere sammen omkring totaleksport-løsninger?

14:55-15:10 Kaffepause

15:10-15:20 - Nyt fra Danish Fish Tech Group/Eksportforeningen v/ Martin Winkel, Danish Fish Tech Group

Velkommen til nye medlemmer
Flashback på aktiviteter i 2017 
Kommende aktiviter i 2018 

15:20-15:50 - Orskov Yard –  ombygning og vedligeholdelsesmarkedet for fiskefartøjer v/ Martin Christensen, Sales Manager

Få en introduktion til Orskov Yards kompetencer, samarbejde med underleverandører, erfaringer fra kundebesøg samt fra specifikke kundeprojekter. Martin vil bl.a fortælle om casen: Forlængelsesopgave på Polar Seafood – Polar Nattoralik (Princess). Deltagerne vil høre om Orskov Yards erfaringer med reparation og ombygning af fiskefartøjer, herunder ombygning af on-board fiskefabrik. Martin vil desuden sætte fokus på Orskov Yards samarbejde med leverandører og hvordan parterne kan have gavn af hinanden.

15:50-16:00 - Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme.

Fakta

Pris

795 kr. pr. person + moms for medlemmer af Danish Fish Tech Group (DFITG)

1.590 kr. pr. person + moms for ikke-medlemmer af DFITG


Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Deadline for tilmelding er 22. januar

Sted

Johnson Controls, Axel Gruhns vej 20, 8270 Hoejbjerg

Ledige pladser

Der er 8 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.