Aktivitet

21.11.2018-22.11.2018

Netværksmøde og -arrangement i Danish Fish Tech Group - akvakultur - 21.-22. november 2018

Som et nyt tiltag i Danish Fish Tech Group inviterer vi denne gang til aftenarrangement forud for netværksmøde i Danish Fish Tech Group for at give deltagerne mulighed for mere networking under uformelle forhold.

Program onsdag d. 21. november

18.00 - 19:00 – Ankomst og registrering på Hotel Skjern eller Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (gåafstand fra Hotel Skjern)

19:00 - 23:00 – Vinsmagning og fællesmiddag for deltagere på Hotel Skjern

Program torsdag d. 22. november

09:00 - 09:30 – Ankomst og registrering på Hotel Skjern – kaffe og rundstykker

09:30 - 09:45 – Velkomst og dagens program 
v/ Martin Winkel, Danish Fish Tech Group

09:45 - 10:15 – Bordet rundt – Hvad sker der i vores virksomhed lige nu?
Præsentation af deltagere samt mulighed for at præsentere udfordringer og efterspørge særlig viden blandt de øvrige deltagere.

10:15 - 10:45 – AquaPri – Værdibaseret valg af leverandører til akvakultur 
v/ Martin Vestergaard, General manager, Zander Farming, AquaPri

Martin vil fortælle om hvad AquaPri, som primærproducent, vægter ved valg af leverandører til deres faciliteter. AquaPri har 14 landbaserede anlæg, 5 havbrug og eget slagteri.

10:45 - 11:15 – Alpha Aqua – Virksomhedens tilgang til akvakulturmarkedet i Vietnam og Asien iøvrigt
v/Johan Herold Højgaard, CEO Alpha Aqua

Johan vil fortælle om virksomhedens tilgang til akvakulturmarkedet i Vietnam og den asiatiske region i øvrigt. Hvilken tilgang og strategi har Alpa Aqua på nye markeder og hvad har fået Alpha Aqua til at satse på netop de asiatiske markeder? Johan vil desuden fortælle om hans forventninger til udviklingen i akvakulturindustrien generelt.

11.15 - 11:50 - Networking mellem deltagerne

11.50 - 12:00 – Nyt fra Danish Fish Tech Group/Eksportforeningen 
v/Martin Winkel, Danish Fish Tech Group

12:00 - 12:45 – Frokost

12:45 - 13:45 - Markedsindsigt i akvakulturindustrien i Chile, Indien & Kina 
v/Mathew Craze (Matt), ejer af Spheric Research og rapportforfatter indenfor akvakultur til bl.a Undercurrent News. Bosat i Santiago, Chile.

Matt har opnået et indgående kendskab til de akvakulturmarkeder han arbejder med i sine rapporter via markedsbesøg, virksomhedsbesøg mv. Matt vil her dele ud af sine indsigter om akvakulturindustrien i henholdsvis Chile, Indien & Kina. Der vil indimellem de 3 markedspræsentationer være mulighed for spørgsmål og diskussion om erfaringer blandt deltagerne.

13.45 - 14.10 – Frea Aquaculture Solutions – en virksomhed med flere ben 
v/ Peter Jessen, Salgs- og administrationsleder, Frea Aquaculture Solutions.

Peter Jessen vil give en introduktion til Frea Aquaculture Solutions, som er en del af CJK-gruppen, der består af tre selskaber, der henholdsvis driver traditionelle dambrug, indendørs RAS-anlæg og fremstillingsvirksomheden Frea Aquaculture Solutions, der producerer udstyr til akvakulturerhvervet i og udenfor Danmark.

14:10 - 14:25 – Kaffepause

14.25 - 14.50 Kørsel til Frea Aquaculture Solutions, Skovbjergvej 31, DK-7280 Sdr Felding (kørsel ca. 20 min)

14.55 - 16.15 – Besøg på Frea Aquaculture Solutions dambrug
v/ Peter Jessen, Salgs- og administrationsleder, Frea Aquaculture Solutions.

Rundvisning på Frea’s anlæg i Sdr Felding herunder præsentation af FREAs RAS-anlæg, der producerer sætte- og konsumfisk af regnbueørreder i et intensivt system med minimalt forbrug af såvel vand og energi som arbejdskraft.

16:15 – Afslutning og tak for i dag

Ændringer i programmet kan forekomme. Deadline for tilmelding er mandag d. 19. november

NB! Du kan vælge at tilmelde dig til både d. 21. og 22. november, eller du kan vælge kun at tilmelde dig til netvæksmødet d. 22. november. Angiv blot det ønskede i kommentarfeltet ved tilmelding. Tilmelding kan ske via tilmeld knappen nedenfor.

TILMELDING

 

Fakta

Pris

795 kr. ekskl. moms for medlemmer af Danish Fish Tech Group 

1.590 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af Danish Fish Tech Group 

Prisen inkluderer deltagelse på netværksmøde d. 22. november.

   

Dertil kommer fællesmiddag + vinsmagning på Hotel Skjern samt overnatning på Hotel Skjern eller Ringkøbing-Skjern Kulturcenter på individuelle værelser.

Tillægspris for aftenarrangement samt overnatning vil være:  

995 kr. ekskl. moms for værelse på Hotel Skjern m/ 2-retters middag + vinsmagning aften samt morgenmad

795 kr. ekskl. moms for værelse på Ringkøbing - Skjern Kulturcenter m/ 2-retters middag + vinsmagning aften samt morgenmad

Ved tilmelding angiv i kommentarfeltet på tilmeldingsformular om du ønsker at deltage i aftenarrangement + overnatning eller send en mail til Lise-Marie på lisemarie.hornsved@dk-export.dk

Der er et begrænset antal værelser på hotellerne

Ved afbud til medlemsmøde betales arrangementsprisen efter følgende regler:

- ved afbud mere end 14 dage før afholdelse er afbud vederlagsfrit.
- ved afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelse, betales 50% af arrangementsprisen.
- ved afbud senere end 7 dage før afholdelse, betales hele arrangementsprisen.

Generelle foretningsbetingelser for Eksportforeningen 

Sted

Hotel Skjern, Bredgade 58, 6900 Skjern

Ledige pladser

Der er 8 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.