Aktivitet

03.03.2020

Opstartsmøde i Erfa-gruppe Recycling


Beskæftiger du dig med recycling inden for affaldshåndtering? Så er denne gruppe noget for dig.

”En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling".

Denne gruppe sigter mod virksomheder, som beskæftiger sig med recycling inden for affaldshåndtering og som leverer ind til dette segment. Fokus vil primært være på jeres eksportsalg og I skal være interesserede i at udveksle erfaringer, viden og eventuelt kontakter inden for salg og eksport.

Til gengæld tilbyder vi et fortroligt forum i gruppen, hvor der er stor mulighed for at få nye input og viden med hjem fra hvert møde. Erfaringen viser også at deltagelse i en sådan gruppe ofte resulterer i et øget samarbejde virksomhederne imellem.

Emnerne bestemmes af gruppen og vi vil bruge dette opstartsmøde på at få aftalt formatet for de fremtidige møder i gruppen.

Tid: Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 10.00

Sted: Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Program:

 • Ankomst, registrering og kaffe
 • Velkomst, præsentation af tanker bag gruppen, kort om erfa-grupper generelt, arbejdsform, forventninger til deltagere i gruppen.
 • Bordet rundt – præsentation af deltagere
   • Virksomhed
   • Hvem er jeg (personlig præsentation)
   • Forventninger til deltagelse i gruppen
 • Frokost
 • Vi får udarbejdet en emnebank for fremtidige møder – gerne med forslag til relevante og gode indlægsholdere
 • Opsummering, næste møde & tak for i dag. Vi forventer at mødet slutter ca. kl. 14.00 afhængig af deltagerantal på dagen.

Deltagelse i gruppen fordrer et grundmedlemskab af Danish Export Association og koster udover dette DKK 5.000,00 for et års deltagelse.

Der afholdes 3-4 møder om året. Opstartsmødet er gratis!

Kontakt Susanne Holm ved interesse.

 

Fakta

Pris

Opstartsmødet er gratis.

Pris for deltagelse i gruppen: DKK 5.000,00 pr. år samt medlemskab i Danish Export Association.

Sted

Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Tidspunkt

10.00 - 14.00

Ledige pladser

Der er 8 ledige pladser