Aktivitet

25.02.2019

Virksomhedens internationale distributionsaftaler - februar 2019


Hør om det nyeste i forbindelse med brug af agenter, forhandlere og andre mellemmænd ved din eksport.

Agenter, forhandlere og andre distributører indgår altid i overvejelserne, når en virksomhed skal vurdere hvilke afsætningskanaler, der bør anvendes på eksportmarkederne. Kromann Reumert har mange års erfaring inden for rådgivning om virksomheders internationale distributionssystemer herunder ved brug af agenter og forhandlere.

Når der skal laves en kontrakt med en distributør, skal man forinden have gennemtænkt en række forhold og tillige have prøvet at se ind i krystalkuglen i et forsøg på at tage højde for forskellige mulige fremtidige scenarier. Det skal gøre kontrakten mere robust og gøre den mere drift- og fremtidssikker. Der sker dog en stadig udvikling i distributionsaftalerne. Således sagde man tidligere, at en god kontrakt var en kontrakt, der efter underskrivelsen blev lagt i skuffen, og man ikke efterfølgende fik brug for at se i den.

Det er nu ofte en del af mellemmandsaftalerne, der indeholder væsentligt flere bestemmelser til regulering af, at den opstillede business case realiseres og videreudvikles, og hvor mellemmanden bliver målt og vejet og med fastsættelse af KPI'er. Fra at være et "dødt" dokument efter underskrivelsen, er distributionsaftalerne blevet en del af den aktive ’contract management’.

Hvis dine internationale distributionsaftaler er skruet rigtigt sammen, får du en forbedret mulighed for at opnå tætte og succesfulde bånd med din mellemmand, så du opnår bedre muligheder for at få opfyldt din internationale eksportambition.

Kom og få indsigt i, hvilke faldgruber og huller, herunder af kommerciel og juridisk art, der findes i internationale distributionsaftaler, og hvordan man kan forsøge at undgå disse. Ellers risikerer du hurtigt, at det kommer til at koste tid, penge og besværligheder, som påvirker eksportmålene.

Mød advokat Jens Hyldahl Bjerregaard og advokat Tyge Rasmussen fra Advokatfirmaet Kromann Reumert og få et overblik over de vigtigste elementer, du bør være opmærksom på ved dine agent- og forhandlerkontrakter og andre relevante former for distributionsaftaler.

Program 

13.30: Ankomst og registrering

13.45: Velkomst
v/ Sebastian Schwarz, Head of Member and Executive Services, Eksportforeningen

13.55: Internationale distributionsaftaler - hvad er udfordringerne og hvad er løsningerne?

 • Valg af distributionsform
 • Skattemæssig kvalifikation af mellemmanden og betydningen for valg af distributionsform
 • Overvejelser vedrørende "compliance" og risikoanalyse
 • Distributionsaftalen fra vugge til grav
 • De typiske udfordringer set fra begge sider af kontrakten
 • Valg af mellemmanden og hvordan får du lukket den "rigtige" aftale
 • Hvilke regelsæt er man underlagt? - Hold øjnene åbne!
 • Performanceklausuler og ’contract management’
 • Distributionsaftalers struktur og indhold
 • Salgsterritoriet, private label, parallelimport og konkurrenceret

15.10: Pause og networking

15.25: Internationale distributionsaftaler (fortsat)

 • Internetsalg
 • Hvordan sender man en risiko bagud i kæden eller overvælter den til en anden?
 • Hvordan kommer man ud af en distributionsaftale og hvad koster det?
 • Hvad skal gælde efter samarbejdets ophør?
 • Hvis der opstår tvister – hvor skal man slås og hvordan?
 • Gennemgang af udvalgte kontraktklausuler fra udvalgte ICC-modelaftaler og eksempler fra retspraksis. 

16.45: Spørgsmål & diskussion

17.00: Tak for i dag

Om oplægsholderne

Jens Hyldahl Bjerregaard, Partner, Kromann Reumert

Jens Hyldahl Bjerregaard fokuserer primært på virksomhedsoverdragelser, selskabsret og generel erhvervsretlig rådgivning og har betydelig og langvarig erfaring inden for grænseoverskridende komplekse kontraktforhold samt udarbejdelse og forhandling af et bredt spektrum af kommercielle samarbejds- og samhandelsaftaler inden for international handel.

Tyge Rasmussen, Partner, Kromann Reumert

Tyge Rasmussen fokuserer ligeledes primært på virksomhedsoverdragelser, selskabsret og generel erhvervsretlig rådgivning. Tyge har ligesom Jens betydelig erfaring med rådgivning inden for internationale kontraktforhold, herunder udarbejdelse og forhandling af kommercielle samarbejds- og samhandelsaftaler.

TILMELDING

 

Fakta

Pris

1.980 kr. ekskl. moms

Medlemsrabat for medlemmer af Eksportforeningen: 990 kr.

Sted

Eksportforeningen, Eksportens Hus, Lysbrohøjen 24, 8600 Silkeborg

Tidspunkt

13.30 - 17.00

Ledige pladser

Der er ikke flere ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.