Aktivitet

25.01.2018

Water - Opstartsmøde på erfagruppe om Kina

"En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling".

Denne gruppe sigter mod virksomheder, som eksporter eller handler med vandteknologi til kina, og som kan se en værdi i at udveksle erfaring og viden og evt. kontakter inden for salg og eksport.

På opstartsmødet vil vi aftale formatet for gruppens fremtidige arbejde, og lave en emnebank for de fremtidige møder.

Gruppen faciliteres af Eksportforeningen, men det er medlemmerne i gruppen, der bestemmer, hvor længe gruppen skal eksistere, og I får stor indflydelse på emner, indlægsholdere og format af møderne. Der påregnes 3-4 møder om året.

Opstartsmødet finder sted tirsdag d. 25/01 2018 i Eksportens Hus i Silkeborg. 

 

Program:

Kl. 13.00: Ankomst og registrering, kaffe.

Kl. 13.30 - 14.15: Velkommen, præsentation af tanker bag gruppen, kort om erfa-grupper generelt, arbejdsform, forventninger til deltagerne i gruppen.

Kl. 14.15 - 15.15: Bordet rundt -præsentation af

  • Virksomhed
  • Hvem er jeg (personlig præsentation)
  • Forventninger til deltagelse i gruppen.

Kl. 15.15 - 15.30: Kaffepause

Kl. 15.30 - 16.00: Vi får udarbejdet en emnebank for fremtidige møder - gerne med forslag til relevante og gode indlægshodlere.

16.00 - 16.15: Opsummering, næste møde, tak for i dag.

Husk at vi om formiddagen afholder et gratis seminar om salg af cleantech løsninger i Kina. Find programmet her

Fakta

Pris

Opstartsmødet er gratis for alle, men deltagelse i erfa-gruppen forudsætter medlemskab af Danish Water Technology Group China (Danish Export Association) og Eksportforeningen. 

Der kan max deltage to navngivne personer fra hver virksomhed.

 

Tidspunkt

13:00 - 16:15

Ledige pladser

Der er 25 ledige pladser

Denne aktivitet har fundet sted.