Danish Exporter of the Year

Danish Exporter of the Year – bliv årets medlem i Eksportforeningen

Yder din virksomhed en ekstraordinær indsats for dansk eksport? Er I frontløbere i at styrke Eksportforeningens netværk? Er svaret ja, kan du indstille din virksomhed til Exporter of the Year. Du kan også indstille andre medlemsvirksomheder.

Prisen

Eksportforeningen ønsker at hædre førende medlemsvirksomheder og sætte fokus på danske virksomheder, der yder en ekstraordinær indsats inden for eksport. Derfor uddeler vi Danish Exporter of the Year hvert år i første kvartal.

Formålet med prisen er at vise, hvordan den vindende virksomhed har fået succes med eksport. På den måde vil Eksportforeningen øge videndelingen omkring 'best practice' inden for konkret eksportarbejde.

Indstil din virksomhed

Alle medlemmer af Eksportforeningen kan indstille sig selv eller andre medlemmer til prisen via vores online indstillingsskema. Vi modtager kun én indstilling per virksomhed.

Deadline for indstillinger er den 9. oktober 2019.

Eksportforeningen udvælger fem finalister, som bliver bedt om uddybende informationer om deres virksomhed.

Du kan indstille din virksomhed hvert tredje år. Det vil sige, at hvis du fx har indstillet din virksomhed i 2018, kan du sende en ny instilling igen i 2021. 

Kriterier for tildeling af prisen

Virksomheden, der får tildelt Danish Export of the Year, viser:

  • Innovation med hensyn til eksport og global afsætning
  • Ekstraordinær vækst i eksporten
  • Engagement i forhold til at styrke Eksportforeningens netværk
  • En ekstraordinær indsats for at fremme dansk eksport

Online afstemning

En online afstemning blandt medlemmerne i Eksportforeningen og en komité bestemmer, hvilken virksomhed, der løber med prisen.

Alle medlemmer får tilsendt et link til afstemningen.

Komitéen består af en repræsentant fra Eksportforeningens bestyrelse og to sektionsrådsformænd. Komiteen skal underbygge resultaterne af online-afstemningen med relevante iagttagelser om kandidaterne i forhold til prisens kriterier.

Overrækkelse

Prisen overrækkes ved en ceremoni hos den vindende virksomhed. Eksportforeningens CEO eller et medlem af bestyrelsen overrækker en globus og et diplom til virksomheden. Overrækkelsen skal ske i købet af første kvartal.

Der udarbejdes et logo til finalisterne og til vinderen af prisen, som virksomhederne får tilsendt og kan bruge i deres markedsføring.

Vinderen får en markedsføringspakke, som for eksempel kan indeholde omtale på Eksportforeningens hjemmeside, i nyhedsbreve og i Eksportmagasinet. Derudover udarbejder vi en pressemeddelelse.

Vinderen får en plads på foreningens 'Wall of Honour' og bliver typisk inviteret som taler på Eksportforeningens årlige eksportkonference.

Tidligere vindere

Tidligere vindere har blandt andet brugt prisen til at give medarbejderne et skulderklap: