Initiativ-Diplom

Danish Exports Initiativ-Diplom

Initiativ-Diplomet uddeles som anerkendelse for fremragende produktionsinitiativ og samfundsgavnligt virke.

Indstillingskriterier

Den person eller virksomhed, som indstilles, må have præsteret et selvstændigt produktionsinitiativ ud over det sædvanlige – have skabt nye, værdifulde produkter, have udviklet nye, produktionsfremmende arbejdsmetoder og/eller i det hele taget have bidraget til at give udviklingen et skub fremad.

Samtidig bør den indstilledes indsats have manifesteret sig i beskæftigelsesmæssig eller anden betydning for det lokale samfund og/eller have nationaløkonomisk betydning gennem eksport.

Lykkeligvis arbejder mange danske virksomheder godt og stødt i traditionelle baner ved ihærdigt og fremragende arbejde, hvor medarbejderne udfører præcisionsarbejde af produkterne, så de er af fremragende kvalitet, og hvor virksomheden i øvrigt udfører et godt markedsarbejde.

Disse virksomheder er det danske erhvervslivs rygrad; men uden at der brydes nye veje i form af produktudvikling ud over det sædvanlige, og uden at der udvikles rationelle og usædvanlige fabrikationsmetoder, vil dansk produktion uværgeligt sakke bagud.

Det er til disse sidste initiativtagere, man bør uddele Danish Exports Initiativ-Diplom. Men det bør understreges, at når der gives Initiativ-Diplom for fremragende produktionsinitiativ og samfundsgavnligt virke, skal begge kriterier være opfyldt, og ordet fremragende må ikke devalueres ved en lempelse af kravene.


Indstilling

Indstillingsret har medlemmer af Danish Export, men indstilling kan også foretages fra anden side for eksempel fra organisationer eller fra en virksomheds ansatte.

Indstillingen skal redegøre for den persons/virksomheds udviklingshistorie, virksomhedens nuværende format, betydning for lokalområdet (beskæftigelse etc.) nationaløkonomisk betydning, omsætning, særligt produktionsinitiativ (nyskabelse, nye metoder, udvikling af maskiner med videre).

Indstillingen bør i almindelighed bilægges brochurer og lignende, som giver oversigt over virksomhedens produktion.

Det skal undgås, at den indstillede får viden om indstillingen, før der er godkendt.

Indstillingens behandling

Indstillingen med alle relevante oplysninger indsendes til foreningens sekretariat og forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Efter behandlingen i bestyrelsen adviseres indstilleren om resultatet. I tilfælde af godkendelse anmodes indstilleren om at underrette modtageren og træffe aftale om overrækkelsestidspunktet.


Generelt

Samtidigt med diplomet overrækkes en afstøbning af Thorshammeren udført i støbejern. Det er sædvane, at diplomet tildeles virksomheden, mens Thorshammeren gives til virksomhedens indehaver. Dog er der intet til hinder for, at diplomet, når det er ønskeligt, tildeles indehaveren.

Det understreges, at Initiativ-Diplomet er et hædersbevis, som kun tildeles, hvor der virkelig er udvist fremragende indsats, og at det derfor kun vil blive tildelt i få eksemplarer og efter en meget nøje undersøgelse af den indstilledes forhold.