Services og fordele

Water - services og fordele

Som medlem i Water får du adgang til viden fra netværkets virksomheder samt en række services og fordele.

Udvid dit netværk

  • Water afholder 3 medlemsmøder om året. Møderne holdes på skift i medlemsvirksomhederne, og oplæggene er enten af stor kommerciel relevans for virksomheder i vandbranchen eller præsentationer af projekter

Øg din eksport

  • Aktivitetsoversigten udarbejdes i samarbejde med netværkets sektionsråd, der er sammensat af repræsentanter fra medlemsvirksomheder
  • Vi arrangerer en række fremstød/delegationsbesøg i Danmark og andre lande. Vi har deltaget en lang række steder (konferencer, seminarer m.m.) med indlæg på vegne af hele den danske gruppe
  • På fremstødene uddeler vi materiale med præsentation af standdeltagere inkl. summaries of ReThink Water White Papers. 
  • Uanset hvad vi deltager i reklamerer vi altid for alle vores medlemmer på medlemsoversigt samt meget ofte på et banner
  • Vi arbejder meget med pressen, bl.a. TV2, Børsen og andre, som efterspørger casevirksomheder, citater m.m.
  • Water har i samarbejde med ReThink Water/State of Green bragt de udarbejdede White Papers ud i verden og har lavet et samlet design for "DENMARK knows water", som bruges overalt, hvor vi kommer
  • Water arbejder for samarbejde i sektoren og for at give vores bidrag til at sikre det kommercielle fokus. Vi samarbejder med Danish Water Technology House i Singapore, Danish Water Forum, Clean, EU-Kina-projektet, Nationalt Vandtestcenter, ActNOW Movement og Miljøministeriet, hvor vi bl.a. har deltaget i vanddivisionstopmødet.

Eksportorienteret kompetenceudvikling

  • Gennem Danish Export - Academy har medlemmer adgang til en lang række kurser/arrangementer med kommercielt sigte. Kurserne tilbydes til favorable priser til deltagere med fokus på eksport 
  • Eksportsælgeruddannelse med fokus på at styrke dit eksportsalg med effektive metoder og værktøjer