26.02.2015

Eksportens DNA®: Få opskriften på eksportsucces

Kun 5-6 procent af virksomheder i den private sektor eksporterer varer, men de står for 26 procent af sektorens arbejdspladser. Sammen med eksportører af tjenesteydelser svarer disse virksomheders internationale salg til 50 procent af Danmarks BNP. Med mere end 200.000 danske virksomheder er eksportpotentialet langt større.

I et samarbejde med Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences har Eksportforeningen derfor udviklet Eksportens DNA®, der giver din virksomhed opskriften på eksportsucces.

”I Danmark finder vi nogle absolutte topperformere med produkter og serviceydelser, der kan klare sig på de internationale markeder. De er langt bedre end den gennemsnitlige danske virksomhed, og de har nogle helt særlige kendetegn, fx har de højere produktivitet og innovationsrate. Kendetegn, som viser sig at være afgørende for at klare sig på de internationale markeder,” forklarer professor Philipp Schröder, der står i spidsen for kortlægningen.

Baseret på international forskning

Opskriften er baseret på international forskning og en mangeårig indsats med stort anlagte undersøgelser, gennemført af Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og støttet af Tuborgfondet.

Undersøgelserne benytter avancerede økonomiske og statistiske modeller og tager blandt andet afsæt i Danmarks Statistiks register over alle danske virksomheder. Registeret gør det muligt at følge virksomhederne i perioder på over ti år og giver samtidig en detaljeret oversigt over deres udenrigshandel i samme perioder.

Læs også: Eksportmagasinet, hvor du får viden om eksport fra eksperter og cases

Forskning viser, at virksomheder med international succes har styr på:

Omkostninger

 • Eksportomkostninger. Disse udgør op mod 2/3 af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder, mens produktionsomkostningerne udgør ned mod 1/3 af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder
 • Gennemfører procesinnovation, som mindsker produktionsomkostninger
 • Oparbejder salgsvolumen for at dække store faste eksportomkostninger
 • Fokusere indsatsen på relevante eksportmarkeder, så de får mere ud af deres eksportinvestering

Mennesker

 • Ansætter ledere og medarbejdere med eksporterfaring
 • Trækker på folk med relevante uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og eksperter
 • Arbejder og udvikler efter eksportstrategier
 • Fastholder og udvikler kunderelationer over lang tid

Produktivitet

 • Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden eksport
 • Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter, etc.)
 • Bruger flere ressourcer på forskning og innovation
 • Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber

Netværk

 • Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
 • Trækker på relevante eksperter og insourcer viden ift. Internationalisering
 • Lærer fra andre virksomheder som f.eks. B2B-kunder med international aktivitet
 • Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus

Kvalitet

 • Gennemfører produktinnovation og er i stand til at differentiere deres produkter og ydelser
 • Opnår en højere pris for deres produkter og ydelser
 • Leverer varer og tilknyttede serviceydelser af højere kvalitet

Fakta om Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

 • Blandt verdens førende inden for virksomheders internationalisering
 • Kombinerer økonomiske og statistiske undersøgelsesmetoder
 • Ledet af professor Philipp Schröder
 • Har tilknyttet 20-25 danske og internationale forskere
 • Centrets forskning indgår i Eksportens DNA®
 • Centret er støttet af Tuborgfondet og Aarhus Universitet
 • Læs mere på www.tgf.au.dk

 

Læs mere i Eksportmagasinet 2015