08.05.2019

Eksportforeningen vil stå skarpere i dansk erhvervsliv

Det skal være tydeligt for medlemmer og potentielle medlemmer, at man med et medlemskab i Eksportforeningen bliver en del af et stort fællesskab med tilbud for hele virksomheden. Derfor giver vi vores logo et designmæssigt løft.

Tidligere har vi markedsført vores eksportnetværk og akademi-aktiviteter under individuelle brands, hvor vores corporate brand ikke har været integreret. Fremadrettet vil det være tydeligt, at Eksportforeningen er rammen for al aktivitet.

2019 DEA Logo Web

”Vi er den største aktør inden for fælles eksportfremme, og den styrkeposition vil vi bruge til at tydeliggøre vigtigheden af dansk eksport og forbedre rammebetingelser for danske eksportører. Derfor er det vigtigt, at vi står skarpt i både medlemmernes og politikernes bevidsthed,” fortæller Halldor Halldorsson, Head of Member Services & Business Development i Eksportforeningen. Han uddyber:

”Vi vil vise medlemmerne, at de er en del af et eksportnetværk men også af en stor forening med +600 medlemsvirksomheder, der arbejder for optimale betingelser, tilbyder uddannelse, faciliterer netværk, gennemfører fremstød og meget mere,” fortæller Halldor Halldorsson.

150 aktiviteter for hele virksomheden

Eksportforeningen arrangerer hvert år mere end 150 aktiviteter for hele værdikæden i medlemsvirksomhederne. Det er der desværre mange, der ikke udnytter til fulde. Derfor integrerer vi nu Eksportforeningens brand i kommunikationen fra eksportnetværkene.

2019 DEA Marine Logo Web

”Vi erfarer, at mange virksomheder enten ikke kender til eller ikke bruger de tilbud, som rækker ud over deres eksportnetværk. Det vil sige, at kollegaerne fx i ledelsen, indkøb eller marketing måske ikke er bekendte med webinarer, virksomhedsbesøg eller erfa-grupper, som vi tilbyder dem,” fortæller Halldor Halldorsson.    

Nyt look med det samme indhold

Vi styrker moderbrandet uden at røre ved vores kerneforretning; eksportnetværkene og tværgående aktiviteter.

”Selvom vi fintuner vores logo, så vil det fortsat være de samme personer og kollegaer, medlemmerne møder og taler med,” fortæller Halldor Halldorsson.

Logoændringen bliver officiel ved Eksportforeningens Årskonference og generalforsamling d. 21. maj 2019.