20.06.2018

Lokale servicecentre styrker Alfa Lavals konkurrenceevne

På verdensplan har Alfa Laval mere end 100 lokale servicecentre. Virksomhedens egne ingeniører og teknikere kan derfor hurtigt rykke ud, når en reder har behov for servicebesøg på et skib. Det er et stærkt konkurrenceparameter, der understøtter eksportsalget hos Alfa Laval.
På Alfa Lavals hotline sidder teknikere altid parat til at hjælpe skibsredere med for eksempel reservedele og andre spørgsmål til kedelanlæg. På Alfa Lavals hotline sidder teknikere altid parat til at hjælpe skibsredere med for eksempel reservedele og andre spørgsmål til kedelanlæg.

I Aalborg udvikler, producerer og servicerer Alfa Laval blandt andet kedler, varmevekslere, ballastvandløsninger og røggasrensningssystemer til marineindustrien. For at kunne servicere skibsredere rundt om i verden har virksomheden lokale servicecentre i internationale havne som for eksempel i Singapore, Dubai, Korea, Japan, Kina, Holland, Tyskland og USA.

”Når en dansk skibsreder har brug for assistance i for eksempel Shanghai, sender vi en af vores egne ingeniører eller teknikere i lokalområdet. Det mindsker omkostningerne ved at fragte teknikeren oversøisk til skibet, og samtidig kender vores folk kedlerne og kan derfor hurtigere hjælpe kunden,” forklarer Martin Hansen, som er Business & Market Development Manager i Alfa Lavals Boiler Service.

Altid en tekniker ved røret

Service er en del af pakken, når du handler med Alfa Laval. Skibsredere kan kontakte virksomhedens hotline, hvor det udelukkende er teknikere, som sidder parat til at hjælpe med for eksempel reservedele og spørgsmål til kedelanlæg.

”Skulle en reder ønske service på kedelanlægget eller have generelle spørgsmål til driften, kan han altid kontakte vores hotline support 24/7,” forklarer Martin Hansen og fortsætter:

”Vi oplever, at mange spørgsmål til service af kedler kan løses direkte af besætningen efter grundige anvisninger. I mange tilfælde kan vi guide besætningen ombord på skibet til at udføreservice.”

Servicekoncepter er et must

Der er et stigende fokus på servicekoncepter i branchen, da udstyret ombord bliver mere og mere komplekst og i større grad kræver mere specialistviden, end besætningen normalt er uddannet til.

”Servicekoncepter er et must, hvis du vil levere anlæg til nybyggede skibe. Rederne vil vide sig sikre på, at vi kan yde service gennem hele skibets levetid. Derfor er en global after salesorganisation et stærkt konkurrenceparameter, der understøtter vores eksportsalg,” siger Martin Hansen og fortsætter:

”Det koster rederne markant mere at have et anlæg ombord, som ikke opererer optimalt, end at betale en tekniker for at få anlægget optimeret.”

Læs også: Fokusér på service og sælg flere produkter

Redere vil forudse driftsomkostninger

Foruden service gennem hele skibets levetid efterspørger Alfa Lavals maritime kunder på forhånd at vide, hvordan de sikrer, at et kedelanlæg kører optimalt, så de kan minimere udgifter til blandt andet brændstof.

”Driftsomkostningerne skal passe med redernes budgetplanlægning, mens skibsoperatørerne bliver målt på deres performance. Derfor er det vigtigt, at skibet sejler så optimalt som muligt,” siger Martin Hansen og tilføjer:

”Som en del af vores serviceaftaler for kedler tilbyder vi desuden kunder at deltage i vores connectivity-program, som samler data om kedlerne. Det bruges til at optimere deres performance samt forudsige eventuel vedligeholdelse.”

Hvordan kan du styrke og udvikle din forretning igennem digitalisering? Få mere viden i Eksportmagasinet #8

Giver kedler helbredstjek

For at imødekomme skibsredernes behov tilbyder Alfa Laval også serviceaftaler, hvor en tekniker kommer ombord og giver anlæggene et forebyggende helbredstjek.

”Hverken skibsrederne eller os selv er tilfredse med uhensigtsmæssig drift, der påvirker skibets operation. Derfor tilbyder vi forebyggende vedligeholdelse, som kan minimere service,” fortæller Martin Hansen og fortsætter:

”Vores tekniker gennemgår anlægget, tjekker, om driften er hensigtsmæssig, og om der er slitage på komponenterne. Når det er et planlagt servicebesøg, kan en Alfa Laval-tekniker bookes i lokalområdet, hvor skibet ankommer, og det holder rejseomkostninger på et absolut minimum.”

Læs også: Gå systematisk efter dine nøglekunder