24.11.2017

Deltag aktivt og få mere ud af dit medlemskab

Årets medlemstilfredshedsundersøgelse hos Eksportforeningen er nu gennemført. I år ligger tilfredsheden på 7,5 ud af 10, en fin stigning sammenlignet med 2016.

Hvert år gennemfører Eksportforeningen en tilfredshedsundersøgelse blandt alle medlemmer.

”Foreningen er medlemsejet og medlemsdrevet, og derfor fokuserer undersøgelsen på, hvordan vi kan øge medlemmernes værdi af deres medlemskab,” fortæller Sebastian Schwarz, Head of Administration & HR.

”Helt konkret måler vi på medlemmernes tilfredshed. Vi har et strategisk mål om, at tilfredsheden skal ligge på minimum 8 på en skala fra 1 – 10. I år ligger den på 7,5, som er en pæn stigning i forhold til sidste års resultat på 7,2,” tilføjer Sebastian Schwarz.

Deltagere er tilfredse

Af dette års undersøgelse fremgår det blandt andet, at tilfredsheden er højere hos medlemmer, som deltager i Eksportforeningens aktiviteter og bruger deres netværk.

”Det her bekræfter vores tese om, at man får det bedste udbytte af sit netværk ved at deltage aktivt,” siger Sebastian Schwarz.

Vi lytter til vores medlemmer

”I undersøgelsen spørger vi også ind til eksisterende og mulige nye ydelser for at sikre, at vi nu - og i fremtiden - tilbyder medlemmerne de aktiviteter og tilbud, de ønsker at have fokus på. I år har vi fået mange gode input fra medlemmerne og vil gøre vores bedste for at bruge dem fremadrettet i nye aktiviteter og tiltag."

"Flere medlemmer har efterspurgt et forum for sourcing og indkøbsansvarlige, så det bliver ét af de nye tiltag, vi starter op i 2018,” fortæller Sebastian Schwarz.

Desuden vil de enkelte netværk i den kommende tid tage kontakt til medlemmer, der i undersøgelsen er kommet med konkrete indspark til for eksempel erfagrupper, oplæg på netværksseminarer og lignende.

Har du input?

Nåede du ikke at deltage i dette års medlemstilfredshedsundersøgelse, men har gode input og idéer til fremtidige aktiviteter og erfagrupper? Så hører vi gerne fra dig! Send os en mail eller tag fat i din netværkskonsulent.