21.06.2017

Super star-eksportører går målrettet efter netværk

Ifølge tal fra Danmarks Statistik løfter Eksportforeningens medlemmer mere end 11 procent af hele den danske vareeksport. Samtidig udgør medlemsskaren blot 1,7 procent af alle danske eksportvirksomheder. Blandt dem er en række såkaldte super star-eksportører.
Philipp Schröder, professor, Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet. Foto: AU Foto/Lars Kruse. Philipp Schröder, professor, Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet. Foto: AU Foto/Lars Kruse.

Tallene stammer fra Danmarks Statistik, der har sammenlignet Eksportforeningens medlemmer med ikke-medlemmer, når det kommer til eksportvækst i årene 2011 til 2015. Der er tale om øjebliksbilleder for hvert år, og ifølge beregningerne stod medlemsvirksomhederne i 2015 for mere end 11 procent af den samlede danske vareeksport.

”Det interessante i tallene er, hvor relativt få eksportører der bidrager med en stor andel – det viser, at der er en overrepræsentation af eksportforeningsmedlemmer i den samlede handel, når vi kigger på de virksomheder, som Danmarks Statistik har identificeret,” siger Philipp Schröder, professor, PhD, Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet og forklarer videre:

”Eksportforeningen har haft en voldsom fremgang i medlemstallet fra 2011 til 2015, og det har ikke været teknisk muligt for Danmarks Statistik at identificere alle foreningens medlemmer. Det ser dog ikke ud til at ødelægge det grundlæggende mønster i tallene. Forholdsmæssigt er bidraget til eksporten nogenlunde stabilt i alle årene.”

Læs også: Erfarne SMV-eksportører bidrager mest til dansk eksport

Super stars med ambitioner

Ifølge Philipp Schröder er der en god forklaring på, at tallene ser ud, som de gør:

”I forskningsverdenen er vi begyndt at drøfte de såkaldte super star-eksportører, og vi arbejder på Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms med at kortlægge netop disse virksomheder. Disse nye tal giver anledning til en interessant hypotese - super stars søger netværk, fordi de har ambitioner med deres salg,” siger han og fortsætter:

”Derfor er det også forventeligt, at vi ser højere salg blandt medlemmerne i Eksportforeningen i forhold til ikke-medlemmer. Sådan vil det være med netværk, der lykkes – dem, der vil noget med deres salg og har ambitioner finder vej dertil. Derfor vil jeg forvente at nogle af medlemsvirksomhederne i foreningen må være i den super star-liga.”

Læs også: Skyd genvej med hjælp fra dit netværk

Eksportens DNA®: Netværk

Allerede i 2015 konkluderede forskere fra Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, at netværk øger eksporten. Det er et af elementerne i Eksportens DNA®, som er udviklet i samarbejde med Eksportforeningen og er en kortlægning af, hvad der kendetegner de mest succesfulde danske eksportører.

”Super star-eksportører er også blandt de virksomheder, som vi ser i Eksportens DNA®. Det er centralt, at nogle af disse spillere finder vej til Eksportforeningen, fordi det er dem, der kan lære fra sig. Der er mange eksportører, som arbejder ustrategisk med eksport, og netværk gavner kun, hvis du er sammen med nogen, der er dygtige,” siger Philipp Schröder.

Konklusionerne i Eksportens DNA® bygger på flere års forskning og blandt andet på data fra Danmarks Statistik vedrørende samtlige danske virksomheder.


Læs mere i Eksportmagasinet #7


Fakta om tal fra Danmarks Statistik:

  • Analysen er gennemført i efteråret 2016 og medregner tal for 2011-2015.
  • Tallene er baseret på Danmarks Statistiks CVR-register over virksomheder og omfatter dermed de medlemmer, som har kunnet identificeres derudfra.
  • I 2015 indbefatter tallene 408 af Eksportforeningens 581 medlemmer.

Fakta: Eksportens DNA®: Netværk

Forskning fra Eksportens DNA® viser, at det styrker både import og eksport at være en del af forskellige netværk og fora, hvor virksomheder lærer af hinanden.