10.05.2017

Erfarne SMV-eksportører bidrager mest til dansk eksportvækst

Danske SMV’er bidrager langt mere til den samlede danske eksport end tidligere antaget. Det viser nye tal, som eStatistik står bag. Desuden viser analysen, at det i høj grad er erfarne eksportører, der genererer omsætning til Danmark.

”Tallene viser, at hver femte eksportvirksomhed, der lå i kategorien stor virksomhed i 2014, var SMV’er tre år tidligere. Dermed er denne gruppe virksomheder rykket en liga op i størrelse fra 2011-2014,” siger Kent Nielsen, direktør og Phd, eStatistik og uddyber:

”Den store gruppe af virksomheder, der var SMV’er i 2011, havde øget eksporten med 47 milliarder, mens de store stod for en fremgang på 33 milliarder kroner. Det svarer til, at næsten 60 procent af den samlede danske eksportvækst kommer fra SMV’erne. Heraf ligger halvdelen af væksten hos den gruppe oprykkervirksomheder, der er vokset fra SMV til stor.”

Læs også: Mellemstore virksomheder er motoren bag eksportvækst

SMV’erne bidrager mest

Tallene stammer fra en såkaldt forløbsanalyse, som eStatistik har udarbejdet i samarbejde med Eksportrådet. Analysen følger virksomhederne over en årrække fra 2011-2014 og giver dermed et mere nuanceret og fyldestgørende billede af, hvem der bidrager til dansk eksport:

”De årlige eksporttal er et øjebliksbillede, der viser, at de store står for væksten. Når vi i stedet følger virksomhederne over en årrække, og dermed tager højde for udviklingen i størrelsen, kan vi se, at det i høj grad er SMV’erne, der bidrager med vækst på både kort og lang sigt,” siger Kent Nielsen.

Frontløberne er ukendte

Analysen viser desuden, at det i høj grad er de erfarne eksportører, der bidrager med mest.

”Vi kan se, at væksten kommer fra erfarne eksportører – de tunge eksportvirksomheder, der har haft vedvarende eksport af fx specialmaskiner. Det er virksomheder, som ikke er kendte i den brede offentlighed, men de er frontløberne, som genererer meget stor eksportomsætning,” siger Kent Nielsen.

Baggrunden for SMV’ernes udvikling er, at de bevæger sig efter, hvor der er vækst:

”Virksomhederne er vækstorienterede og går efter markeder med fremdrift. Vi ved fra analyser, at i løbet af de seneste 10 år er 7 procentpoint af SMV’ernes verdenshandel flyttet fra de traditionelle nærmarkeder i de ’gamle’ EU-lande og Norge til resten af verden. Det er ligegyldigt for SMV’erne, om det hedder Mexico eller Sydafrika – de følger væksten og når derfor ud til fjernere markeder,” forklarer Kent Nielsen.

Læs også: Vi skal ikke være så bange for disruption

Fra mindre til stor

Den store bevægelse fra SMV til stor virksomhed er en positiv fortælling for dansk eksport, fastslår Kent Nielsen: 

”Det er rart at have de store til at trække eksporten – ikke mindst i en verden, hvor regeringsledere begynder at lukke grænser rundt omkring. Men går det skidt for dem, viser tallene, at vi også har en meget stor gruppe mindre virksomheder, som kan bidrage lige så meget til eksportvæksten.”

Læs mere om eksportsalg og -strategi i Eksportmagasinet


Fakta

  • Udarbejdet af eStatistik i samarbejde med Eksportrådet i december 2016
  • Tallene bygger på Danmarks Statistiks Generel firmastatistik
  • Analysen tager udgangspunkt i EU’s definition af små og mellemstore virksomheder suppleret med Danmarks Statistiks afgrænsning ud fra antal ansatte